คอร์ดเพลง เนื้อเพลง เปลี่ยน – ฟลัวร์ เพลงใหม่

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง เปลี่ยน

เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง

เปลี่ยน – ฟลัวร์

ดนตรี : / A / C#m7 / F#m / D / ( 2 ครั้ง )


A
ก็รู้เธอหวังอยากให้ฉันเ
C#m7
ปลี่ยน เป็นฉันที่เธอต้องกา
F#m
ร แต่เธอไม่สนใจ

สิ่งที่
D
ฉันทำลงไป และไม่เคยรู้ว่าทำไมเพราะอะไร

A
เธอขอให้ฉันเปลี่ยนแปลงทุ
C#m7
กสิ่ง ทิ้งทุกอย่างข้างใ
F#m
น ต่อจากวันนี้ไป

คงจะ
D
ไม่มีวันใด ที่ตัวฉันมีความหมาย


Bm
เธอไม่เคย
D
รู้ สิ่งนั้นมันมีจริ
Bm
ง แต่กลับให้โยนทิ้ง สิ่งที่
D
ฉันนั้นต้องการ คือสิ่งนี้ที่จะบอก


ฉั
A
นเป็นฉันอย่างนี้
C#m7
สวรรค์คงไม่ปล่อยให้ฉัน
F#m
ตาย ให้ฉันเป็นตัวเองเถอะได้
D
ไหม ที่เราจะมีกัน

A
ฉันเป็นฉันอย่าง
C#m7
นี้ ลองเข้ามารู้สึกถึงข้าง
F#m
ใน ที่ฉันมอบให้เธอ แบบที่ฉั
D
นเป็นอย่างนี้


A
และในตอนนี้โปรดฟังฉัน
C#m7
ก่อน รู้ว่าเธอร้อนใ
F#m
จ แค่เพียงเธอรับฟัง

สิ่งที่
D
ฉันทำลงไป มีความหมายมากเพียงใดในจิตใจ

A
หากเธอยอมรับในทุกทุกอ
C#m7
ย่าง ฉันว่ามีหนทา
F#m
ง ให้เราอยู่ร่วมกัน

และส
D
วรรค์คงบันดาล สิ่งที่ขวางความเข้าใจให้หมดไป


Bm
แต่เธอได้ยินไหม แค่อยากใ
D
ห้เธอได้เข้าใจ และรับรู้ในความหมาย


ฉั
A
นเป็นฉันอย่างนี้
C#m7
สวรรค์คงไม่ปล่อยให้ฉัน
F#m
ตาย ให้ฉันเป็นตัวเองเถอะได้
D
ไหม ที่เราจะมีกัน

A
ฉันเป็นฉันอย่าง
C#m7
นี้    
F#m
แค่อยากให้รู้ สิ่งที่ฉัน
D
ต้องการ สิ่งที่ฉันต้องการ


ดนตรี : / A / C#m7 / F#m / D / ( 2 ครั้ง )


( ซ้ำ * , * )

ศิลปิน ของ ฟลัวร์

ฟังเพลง mp3 เปลี่ยน