เนื้อร้อง คอร์ดเพลง เปลือก – ฟลัวร์ เพลงใหม่ๆ

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง เปลือก

เปลือก – ฟลัวร์

บางคน ที่เขาบอกกันว่าดี

บางคน ที่เขาบอกว่ามั่งมี

บางคน ที่มีศักดิ์ศรี เลวๆบัดซบ

ทำเพียง เพียงแค่อยากมีหน้าตา

ทำเลว มันก็ใช้เงินกลบ

ชาตินี้ฉันไม่อยาก

(จะขอเลวๆ บัดซบ)

(จะคบ ชาติชั่ว)

คุณจะเหยียดจะหยาม อีกนานไหม

คุณจะตอกและย้ำ ผมนานแค่ไหน

คุณจะถากจะถาง อีกนานไหม ฉันไม่อยากเจอ

พวกผมไม่ได้รวย อย่างพวกคุณ

พวกผมไม่ได้สูง อย่างพวกคุณ

พวกผมไม่ได้รวย อย่างพวกคุณ

พวกผมไม่ได้สูง อย่างพวกคุณ

พวกผมไม่ได้รวย อย่างพวกคุณ

พวกผมไม่ได้สูง อย่างพวกคุณ

พวกผมไม่ได้รวย อย่างพวกคุณ

พวกผมไม่ได้สูง อย่างพวกคุณ

บางคน ที่เขาบอกกันว่าดี

บางคน ที่เขาบอกว่ามั่งมี

บางคน ที่มีศักดิ์ศรี เลวๆบัดซบ

ทำเพียง เพียงแค่อยากมีหน้าตา

ทำเลว มันก็ใช้เงินกลบ

ชาตินี้ฉันไม่อยาก

(จะขอเลวๆ บัดซบ)

(จะคบ ชาติชั่ว)

คุณจะเหยียดจะหยาม อีกนานไหม

คุณจะตอกและย้ำ ผมนานแค่ไหน

คุณจะถากจะถาง อีกนานไหม ฉันไม่อยากเจอ

พวกผมไม่ได้รวย อย่างพวกคุณ

พวกผมไม่ได้สูง อย่างพวกคุณ

พวกผมไม่ได้รวย อย่างพวกคุณ

พวกผมไม่ได้สูง อย่างพวกคุณ

พวกผมไม่ได้รวย อย่างพวกคุณ

พวกผมไม่ได้สูง อย่างพวกคุณ

เย…

พวกผม จะไม่ได้เป็นอย่างพวกคุณ

พวกผม จะไม่ได้ทำอย่างพวกคุณ

พวกผม จะไม่ได้เป็นอย่างพวกคุณ

พวกผม จะไม่ได้ทำอย่างพวกคุณ

พวกผม จะไม่ได้เป็นอย่างพวกคุณ

พวกผม จะไม่ได้ทำอย่างพวกคุณ

พวกผม จะไม่ได้เป็นอย่างพวกคุณ

พวกผม จะไม่ได้ทำอย่างพวกคุณ

จะถากถางกันอีกนานไหม

จะเหยียดจะหยามกัน อีกนานไหม

จะหยามกันอีกนานไหม

จะถากจะถางกัน อีกนานไหม

ศิลปิน นักร้อง ฟลัวร์

ฟังเพลงออนไลน์ เปลือก