คอร์ดเพลง เนื้อเพลง เชื่อเถอะครับ – มอส ปฏิภาณ เพลงชิวๆ

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง เชื่อเถอะครับ

เชื่อเถอะครับ – มอส ปฏิภาณ

เชื่อเถอะครับ
เชื่อเถอะครับ
ผมไม่เคยอำ ใคร
ปาก ที่พูดออกไป
จิตใจก็เป็นอย่าง นั้น
เชื่อเถอะครับ
เชื่อเถอะครับ
ผมแน่นอนยืน ยัน
ใจ มีเธอเท่านั้น
ที่เป็นที่หนึ่ง
อย่างหลงไปเชื่อ ใครใคร
(เขา จะว่าอะไร)
ก็ไม่ต้องไป หงุดหงิด
(เขา จะรู้อะไร)
อย่าเข้าใจผม ผิดผิด
(ไม่ เคยทุจริต)
ที่เธอได้ยิน
ไม่จริง นะไม่จริง
(ไม่เคยทำ)
เชื่อเถอะครับ
เชื่อเถอะครับ
ผมพูดจาจริง จัง
ใจ จริงจริงน่ะหวัง
ให้เธอไว้ใจเท่า นั้น
เชื่อเถอะครับ
เชื่อเถอะครับ
มองซิมองตา กัน
ใจ ที่มีให้นั้น
แน่นอนที่สุด
อย่างหลงไปเชื่อ ใครใคร
(เขา จะว่าอะไร)
ก็ไม่ต้องไป หงุดหงิด
(เขา จะรู้อะไร)
อย่าเข้าใจผม ผิดผิด
(ไม่ เคยทุจริต)
ที่เธอได้ยิน
ไม่จริง นะไม่จริง
(ไม่เคยทำ)
รัก ไม่มีหยุด
รักนี้ไม่มีวันหมด
รัก ไม่คิดกบฏ
จะไม่มี วันไหนสะดุด
รัก ได้ตลอด
อย่างน้อย ก็ดิ้นไม่หลุด
ก็เธอน่ารักที่สุด
อย่างไม่มี วันลดระดับ
เชื่อเถอะครับ
เชื่อเถอะครับ
ผมไม่เคยเก เร
ใคร จะเซจะเป๋
แต่ผมไม่เป็นอย่าง นั้น
เชื่อเถอะครับ
เชื่อเถอะครับ
ผมแน่ใจยืน ยัน
ใจ มีเธอเท่านั้น
ที่เป็นที่หนึ่ง
อย่างหลงไปเชื่อ ใครใคร
(เขา จะว่าอะไร)
ก็ไม่ต้องไป หงุดหงิด
(เขา จะรู้อะไร)
อย่าเข้าใจผม ผิดผิด
(ไม่ เคยทุจริต)
ที่เธอได้ยิน
ไม่จริง นะไม่จริง
(ไม่เคยทำ)
รัก ไม่มีหยุด
รักนี้ไม่มีวันหมด
รัก ไม่คิดกบฏ
จะไม่มี วันไหนสะดุด
รัก ได้ตลอด
อย่างน้อย ก็ดิ้นไม่หลุด
ก็เธอน่ารักที่สุด
อย่างไม่มี วันลดระดับ

รัก ไม่มีหยุด
รักนี้ไม่มีวันหมด
รัก ไม่คิดกบฏ
จะไม่มี วันไหนสะดุด
รัก ได้ตลอด
อย่างน้อย ก็ดิ้นไม่หลุด
ก็เธอน่ารักที่สุด
อย่างไม่มี วันลดระดับ
รัก ไม่มีหยุด
รักนี้ไม่มีวันหมด
รัก ไม่คิดกบฏ
จะไม่มี วันไหนสะดุด
รัก ได้ตลอด
อย่างน้อย ก็ดิ้นไม่หลุด
ก็เธอน่ารักที่สุด
อย่างไม่มี วันลดระดับ

ศิลปิน นักร้อง มอส ปฏิภาณ

ฟังเพลง สบายๆ เชื่อเถอะครับ