คอร์ดเพลง เนื้อเพลง เก็บไว้รอเธอ – มะลิลา บราซิลเลี่ยน เพลงเพราะๆ

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง เก็บไว้รอเธอ

เก็บไว้รอเธอ – มะลิลา บราซิลเลี่ยน

เพลง…เก็บไว้รอเธอ…
INTRO……..
..เก็บเอา ท้องทะเล ที่ใส เย็นตา
เก็บไว้ ในใจ
เก็บเอา รุ้งงามๆ ที่ฟ้า ไกลๆ
เก็บไว้ ทำไม
เก็บเอา เมฆเบาๆ ที่ล่องลอยไป
เก็บไว้ รอใคร
เก็บเอา ภาพดีๆ
สิ่งที่ ดีๆ เก็บไว้ รอเธอ
เก็บเอาไว้ ทุกอย่าง เก็บอยู่ใน สายตา
ทุก สิ่งเก็บอยู่ใน หัวใจ
เก็บแต่สิ่ง ดี เอาไว้ เพื่อรอ เธอ
เก็บคำ พูดบางคำ ที่ซึ้ง กินใจ
เก็บไว้ ทำไม
เก็บเอา ไว้มากมาย
เก็บไว้ รอวัน บอกรัก เธอไป
เก็บเอาไว้
ทุกอย่าง เกิดจากใจ ที่จริง
ทุกสิ่ง จะอยู่ คง นิรันดร์
จะอยู่ จะเป็น อย่างนั้น เพื่อรอเธอ
ต่อให้นาน เพียงใด สิ่งดี ดีในใจ
จะไม่ มีวัน หมดไป
แต่จะเพิ่ม จะเติม อยู่เรื่อย..ไป
เก็บไว้ ให้เธอ เท่านั้น
ต่อให้ นานเพียงใด จะนาน เพียงใด
สิ่งนั้น จะคง อยู่นาน
เก็บเอา ไว้รอเธอ อยู่ ทุก..วัน
เก็บเอาไว้ เพื่อรอ เธอ มา
..เก็บเอาไว้
ทุกอย่าง เกิดจากใจ ที่จริง
ทุกสิ่ง จะอยู่ คง นิรันดร์
จะอยู่ จะเป็น อย่างนั้น เพื่อรอเธอ
ต่อให้นาน เพียงใด สิ่งดี ดีในใจ
จะไม่ มีวัน หมดไป
แต่จะเพิ่ม จะเติม อยู่เรื่อย..ไป
เก็บไว้ ให้เธอ เท่านั้น
ต่อให้ นานเพียงใด จะนาน เพียงใด
สิ่งนั้น จะคง อยู่นาน
เก็บเอา ไว้รอเธอ อยู่ ทุก..วัน
เก็บเอาไว้ เพื่อรอ เธอ มา
ต่อให้นาน เพียงใด สิ่งดี ดีในใจ
จะไม่ มีวัน หมดไป
แต่จะเพิ่ม จะเติม อยู่เรื่อย..ไป
เก็บไว้ ให้เธอ เท่านั้น
ต่อให้ นานเพียงใด จะนาน เพียงใด
สิ่งนั้น จะคง อยู่นาน
เก็บเอา ไว้รอเธอ อยู่ ทุก..วัน
เก็บเอาไว้ เพื่อรอ เธอ มา
ต่อให้นาน เพียงใด สิ่งดี ดีในใจ
จะไม่ มีวัน หมดไป
แต่จะเพิ่ม จะเติม อยู่เรื่อย..ไป
เก็บไว้ ให้เธอ เท่านั้น
ต่อให้ นานเพียงใด จะนาน เพียงใด
สิ่งนั้น จะคง อยู่นาน
เก็บเอา ไว้รอเธอ อยู่ ทุก..วัน
เก็บเอาไว้ เพื่อรอ เธอ มา

ผลงานเพลง ของ มะลิลา บราซิลเลี่ยน

ฟังเพลงออนไลน์ เก็บไว้รอเธอ