คอร์ดเพลง เนื้อเพลง อาลัยรัก – มัณฑณา โมรากุล รวมเพลง

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง อาลัยรัก

อาลัยรัก – มัณฑณา โมรากุล

…ดนตรี.4.Bars..2..3…
4..รำพึงรำพัน
.แสนจะหวั่นอุราร้อน
.อาลัยอาวรณ์
.รักแต่ก่อนเคยซาบซึ้ง
.คร่ำครวญคนึง.หมองหม่น
.จำตรอมจำตรม
.แม้จะข่มก๊ยี่งช้ำ
.เป็นเวรเป็นกรรม
.รักเคยฉ่ำกลับขื่นขม
.อกเอ๋ย.ระทมเหลือ.ทน
.ฮัม..โอ.ขวัญเอยขวัญเคย
.รักกันชิดใกล้
.เร้าจิตใจ.อะไรจะปาน
.สุขใจ.ดังอยู่.วิมาน
.เคยเบิกบาน.ชุ่มฉ่ำร่ำไป
.ฮัม.เคย.เคล้าคลอ.พนอ
.ละเมอ.เพ้อพร่ำ
.รักฝากคำ.ฉ่ำในหทัย
.เมื่อยาม.เราครวญครั้งใด
.พาให้ใจ.เป็นสุขครัน
.ฉันพร่ำ.เธอพรอด
.ฉันอ้อน.เธอออด.ชื่นชู
.ต่างคนต่างรู้.ใจกัน
.ฉันเธอ.เคยชื่น
.ร้องเพลง.ระรื่น.ชีวัน
.ฝากกัน.ไปจน.วันตาย
.ฮัม.เพลง.รักเคยร้องคลอ
.พนอรักมั่น
.รักผูกพัน.ไม่มีเสื่อมคลาย
.จวบจน.ชีวา.มลาย
.ยังไม่วาย.จะคร่ำครวญ..

..ดนตรี..8.Bars.6..7..
8..รักเอ๋ย.เมื่อไร
.รักจึงจะได้.ชื่นชู
.อยู่เคียง.ไม่รู้แรมรา
.รักเคยอิงแอบ
.เคล้าคลอ.และแนบอุรา
.สุขพา.ให้เคลิ้มฤทัย
.ฮัม..ยาม.คนึงถึงความ
.รักเรา.เช้าค่ำ
.ขอให้จำแต่เพลงฉ่ำใจ
.ส่งคำ.ทำนอง.ร้องไป
.ยามเมื่อใจ.เราห่วงกัน

ผลงานเพลง ของ มัณฑณา โมรากุล

ฟังเพลง อาลัยรัก