คอร์ดเพลง เนื้อเพลง เทพบุตรในฝัน – มัณฑนา โมรากุล รวมเพลง

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง เทพบุตรในฝัน

เทพบุตรในฝัน – มัณฑนา โมรากุล

..ดนตรี.30.Bars…28..29..
30.คืนหนึ่ง เทวา บันดาล
.ให้ข้า ได้ฝัน ภิรมย์
.เห็นเทพบุตร วิไล.
.เร้าใจ รักใคร่ ชิดชม.
.ข้าได้ ชื่นชู สู่สม
.หลงเล่ห์ ภิรมย์
.ชื่นชม สมใจ
.ข้าตื่น รำพึง รำพัน
.เทพบุตร องค์นั้น หายไป
.คะนึง ถึงจิต ชิดชู.
.รักยัง สิงสู่ ฤทัย.
.โอ้เพียง ฝันอยู่ครู่ใจ
.สิ้นฝันไป สิ้นชม
.เมื่อเทพ เทวาดลใจ

.ให้ฝันไป แต่กลับไม่อุ้มสม
.ทุกวัน ข้าน้อยคอยอยู่
.หวังได้ ร่วมชู้ภิรมย์
.คอยเทพบุตร สุดชม
.หวนให้ใจตรม
.สุดภิรมย์ ชมชื่น

ผลงานเพลง โดย มัณฑนา โมรากุล

ฟังเพลง สบายๆ เทพบุตรในฝัน