คอร์ดเพลง เนื้อร้องเพลง อีตรัยกูนิ – มาลีวอลน่า เพลงเพราะๆ

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง อีตรัยกูนิ

อีตรัยกูนิ – มาลีวอลน่า

INTRO….
จบปริญญาโท(โอ้โห้)ยังไม่มีสามี
จบปริญญาตรีมีลูกสามสี่คน
ดนตรี…
มันเกียวอะไรกันไอ้พวกฉากหัว
มีผัวหม้ายผัวเรื่องส่วนตัวกู
จบตรีจบโทก็มีความรู้
ใช่หนักหัวสูไอ้พวกเสือกเมือง
ดนตรี…
จบปริญญาโท(โอ้โห้)ได้ทำงานดี ๆ
จบปริญญาตรีไม่เป็นกะหรี่แน่นอน
มันเกี่ยวอะไรกับไอ้พวกหัวงี
กะหรี่ไม่หรี่ศักดิ์ศรีของกู
จบตรีจบโทก็มีความรู้
ใช่หนักหัวสูไอ้พวกเสือกเมือง
เอาแต่เรียนเป็นหลัก(ไอ้ย่ะ)
เรื่องรักไม่เคยรู้สึก
อ่าน ๆ เขียน ๆ ดื่นดึก
ทึนทึกคนไม่กล้าทัก
ดนตรี…
มันเกี่ยวอะไรกับไอ้พวกจันหวัน
วันแต่ละวันมันไม่ทำไหร
เรื่องของชาวบ้านจุ้นจ้านทำไม
เรื่องของหัวใจอีตรัยกูนิ
ดนตรี…
จบปริญญาโท(โอ้โห้)ยังไม่มีสามี
จบปริญญาตรีมีลูกสามสี่คน
ดนตรี…
เอาแต่เรียนเป็นหลัก(ไอ้ย่ะ)

เรื่องรักไม่เคยรู้สึก
อ่าน ๆ เขียน ๆ ดื่นดึก
ทึนทึกคนไม่กล้าทัก
ดนตรี…
มันเกี่ยวอะไรกับไอ้พวกจันหวัน
วันแต่ละวันมันไม่ทำไหร
เรื่องของชาวบ้านจุ้นจ้านทำไม
เรื่องของหัวใจอีตรัยกูนิ
ดนตรี…
จบปริญญาโท(โอ้โห้)ยังไม่มีสามี
จบปริญญาตรีมีลูกสามสี่คน
จบปริญญาโท(โอ้โห้)ยังไม่มีสามี
จบปริญญาตรีมีลูกเป็นขบวน
.

ศิลปิน โดย มาลีวอลน่า

ฟังเพลงฟรี อีตรัยกูนิ