คอร์ดเพลง เนื้อร้องเพลง เดิมพันชีวิต – มิคกี้ เพลงใหม่

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง เดิมพันชีวิต

เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง

เดิมพันชีวิต – มิคกี้

ดนตรี : / C / F / C Em / F G /


 
ก่อน
C
นั้นไม่เคยเข้าใจ 
Am
ตอนใครใครเข้าพูดกัน ว่า
Em
รักนั้นเป็นการเดิมพัน เป็น
F
การพนันหัว
G
ใจ

 
แต่
C
ใครจะได้จะเสีย 
Am
มันก็คงต้องชั่งใจ ถ้า
Em
รักกันจริงก็ทุ่มไป มีเท่า
F
ไรคงต้อง
G
เสี่ยง


Dm
 
G
คือคนหนึ่ง
C
 เธอคือคนที่
Am
ฉันมีใจ ทุ่มลง
Dm
ไปทุกอย่าง หมดชี
G
วิตไม่เหลือ


** 
 
เมื่อตัว
C
ฉัน ผิด
Em
หวัง  ชี
F
วิตจึงพังท
G
ลาย 
C
 ไม่เหลืออะ
Em
ไร ไม่เ
F
หลือสักอย่างจริง
G
จริง

 
เมื่อถูก
C
เธอ ทอด
Em
ทิ้ง    ก็
F
พบความจริงฉัน
G
เองเหมือนคนใกล้
Am
ตาย    
G
 

 
เพราะฉัน
F
มันวางเดิม
G
พันไว้ด้วยชี
C
วิต


ดนตรี : / F G /


 
ก็
C
รักมันมีมากเกิน 
Am
เกินที่จะยั้งใจ ก็
Em
ทุ่มก็เทมันลงไป และ
F
ใช้ชีวิตเดิม
G
พัน

 
ก็
C
คิดว่าเธอแน่นอน 
Am
คิดว่าเรานั้นรักกัน และ
Em
คิดว่าเธอจะคงมั่น นานเท่า
F
นานคงไม่เ
G
ปลี่ยน


( ซ้ำ * , ** )


Ab
 คนที่แพ้พ่าย ก็คง
C
ตายช้าช้า
Ab
 คนที่ใกล้ตาย ไม่
G
มีกระทั่งน้ำตา


ดนตรี : / Am / Em / F Dm / G / Am / Em / Dm F / G / G /


( ซ้ำ ** )

รวมผลงานเพลง โดย มิคกี้

ฟังเพลง ออนไลน์ เดิมพันชีวิต