คอร์ดเพลง เนื้อร้องเพลง เงาแห่ง ความคิดถึง – มินตรา น่านเจ้า เพลงใหม่ๆ

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง เงาแห่ง ความคิดถึง

เงาแห่ง ความคิดถึง – มินตรา น่านเจ้า

ยืนอยู่บนถนนสายเดิมที่เคยมีเฮา
เส้นทางสายเก่า ที่สองเฮาเดินคู่กั๋นมา
พอถึงทางแยก อ้ายก็แจกจ่ายคำร่ำลา
บอกแยกทางตรงนี้ดีกว่า เพราะว่าหมดใจ

อ้ายจากไปทิ้งความหลังไว้บนทางเส้นนี้
ความบิดพลิ้วที่มี หยะหื้อใจ๋นี้ เจ็บจนร้องไห้
หยุดน้ำตาที่หย้อยลงทาง ยังคงคั่งค้าง ฮอยคราบเอาไว้
น้องหยุดเดินมองตามหลังอ้าย เดินไปกับเขา

คราบน้ำตาบนทาง ยังอ้างว้างกับเงา
คราบความฮักความเหงา ยังติดตรึง

ฮ่องฮอยเงา ฮักยังบ่จางไปจากหัวใจ
จะหยะจะได ถึงจะหลี้ภัยพ้นความคิดถึง
ยิ่งอยากลืม ก็ยิ่งจดจำ ยิ่งกรีดซ้ำ ก็ยิ่งตราตรึง
กี่ความคิดถึง กี่ความคิดถึง ก็ลืมบ่ลง

การเสียหลักทางใจครั้งนี้ คือบ่มีอ้าย
สิ่งสุดท้ายที่จะเก็บไว้ คือความมั่นคง
จะเดินบนทางเดิมต่อไป ถึงบ่มีอ้ายตามไปส่ง
น้องจะยอมปลง แม้ลืมบ่ลงก็คงต้องยอม

ฮ่องฮอยเงา ฮักยังบ่จางไปจากหัวใจ
จะหยะจะได ถึงจะหลี้ภัยพ้นความคิดถึง
ยิ่งอยากลืม ก็ยิ่งจดจำ ยิ่งกรีดซ้ำ ก็ยิ่งตราตรึง
กี่ความคิดถึง กี่ความคิดถึง ก็ลืมบ่ลง

การเสียหลักทางใจครั้งนี้ คือบ่มีอ้าย
สิ่งสุดท้ายที่จะเก็บไว้ คือความมั่นคง
จะเดินบนทางเดิมต่อไป ถึงบ่มีอ้ายตามไปส่ง
น้องจะยอมปลง แม้ลืมบ่ลงก็คงต้องยอม

กี่ความคิดถึง กี่ความคิดถึง ก็ลืมบ่ลง

เจ้าของผลงานเพลง ของ มินตรา น่านเจ้า

ฟังเพลงฟรี เงาแห่ง ความคิดถึง