เนื้อร้อง คอร์ดเพลง เชื่อ – มูซู เพลงเก่าๆ

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง เชื่อ

เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง

เชื่อ – มูซู

ดนตรี : / A / Dm / C#m F#m / Bm E / A / Dm / C#m F#m / G / E / E /


A
ใครที่เคยสบ
E
ตา ใ
D
ครที่ฉันเฝ้
E
ารอ ที่
F#m
ทำให้โลกเปลี่ยน

C#m
ให้ดีได้ทุกวัน ใครคนที่
Bm
ฉันนั้นเชื่อเธอทุ
Esus4
กสิ่ง   
E
 

A
เธอจะเดินก
E
ลับมา เพื่อ
D
บอกกับฉันว่า
E
ไป ก็จะ
F#m
ไม่รั้งเธอ

C#m
เพราะฉันเข้าใจ และเพราะ
Bm
รักเธอมากกว่านั้
E


จะเชื่อฟัง
D
ยอม ไม่มองหัน
C#m
ไป ก็จะยอมเข้าใ
D
จเธอทั้งน้ำ
E
ตา

ไม่อาจดึงเธอไ
D
ว้ เมื่อเธอต้องไ
C#m
ปไกลสุด
F#m
ฟ้า อยาก
G
ฝืนดวงชะตาแต่
E
เข้าใจ เพราะ ฉันรักเธอ


ดนตรี : / A / Dm / C#m F#m / Bm E / A / Dm / C#m F#m / G / E / E /


A
ยังจำเส้นแ
E
บ่งนั้น
D
ที่ฉันให้สัญ
E
ญา 
F#m
จะไม่ข้ามไป

จะ
C#m
รอถึงเวลา ที่เธอ
Bm
พร้อมข้ามอีก
Esus4
ครั้ง   
E
 

A
ฉันจะทำอย่
E
างไร เมื่อใ
D
จมันเริ่มสั่นไ
E
หว 
F#m
ฉันรู้ดีว่า

C#m
เธอต้องไป ในคราว
Bm
นี้เป็นครั้งสุดท้
E
าย


จะเชื่อฟัง ไม่
D
ยอม ไม่มองหัน
C#m
ไป ก็จะยอมเข้าใ
D
จเธอทั้งน้ำ
E
ตา

ไม่อาจดึงเธอไ
D
ว้ เมื่อเธอต้องไ
C#m
ปไกลสุด
F#m
ฟ้า อยาก
G
ฝืนดวงชะตาแต่
E
เข้าใจ


อยากกอดเธออีก
D
ครั้งแค่ฟังเสียง
C#m
ใจ แต่ว่าเธอสั่งไ
D
ว้ไม่ให้หัน
E
มา

ไม่อยากเจอวันนี้
D
ที่เราต้องไกล
C#m
กัน สุด
F#m
ฟ้า แต่
G
ฝืนดวงชะตาไปไม่ไ
E
ด้


( ซ้ำ * )


ดนตรี : / F#m / E / F#m / E / F#m / E F#m / G / E /

ศิลปิน นักร้อง มูซู

ฟังเพลง ยูทูป เชื่อ