คอร์ดเพลง เนื้อเพลง เจรียงยิ่งยงสอนน้อง – ยิ่งยง ยอดบัวงาม รวมเพลง

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง เจรียงยิ่งยงสอนน้อง

เจรียงยิ่งยงสอนน้อง – ยิ่งยง ยอดบัวงาม

…… ปะโอนบองเอย
ไงแนะไงเจียว เวเลียละออ..
เอ.เบอทาเนียงจองบานอังกอ
ออยเนียงยัวสราโตว.เก็น..
เอ.เบอทาเนียงจองเทิดทม
สรวลบวนยางเบ็ญ.
บอนกุซอนออยเนียงบำเพ็ญ.
ไกวละไกลเว็น เนอโอน..
ตระโยน.โยนเอย โยนๆ
โยนเอยเนียงเอยก็โยนๆ
ก็ปรัวทาบอง.สลันปะโอน
บานบองปรับนะบองทา นะบองทา
….ดนตรี…
สมัยซบไงกีเฮาสมัยพัฒนา
ซบ.ไง.กีเฮาสมัยพัฒนา.
กีเมียนน่ะตองคลับ
กีเมียนน่ะตองบาร์
โกนเมงนะโปรสะไล
แจจั๊วะ…เพาะสรา
โตวนานีโมวนา กีจิมอเตอร์ไซค์
กลางคืนนะเที่ยวคลับ
กลางวัน…หลับสบาย
เดาะมันนะเตือนเลิง
อังกุยยุมจองบานปะเตย
คลูนทมนะเปินระเบ็ย
มันแจ๊ะ…ตนำบาย
วิชานะไม่มี ติดตัวนะทรามวัย
ดอลเนียงนะปานปะได
บองคลาด…เสรยยากรอ
โกนเพนคะเมารวล
หากินนะไม่พอ
เปอเนียงนะขาดกรอ
ออยเนียงคอมวิชา…นะวิชา
…ดนตรี..
ตระโยน.โยนเอย โยนๆ
โยนเอยเนียงเอยก็โยนๆ
ก็ปรัวทาบอง.สลันปะโอน
บานบองปรับนะบองทา นะบองทา
….ดนตรี…
แมเอานะนา.คละ
ยากรอมันเทยปรูน
ออยแตนะโกนซรูน
ออยโกนบานศึกษา
ร่ำเรียนนะวิชา หาความรู้ใส่ตัว
โกนคละนะเวียจูน
มันเด๊ะ…กึดเวไกล
ทั้งหญิงนะทั้งชาย
พากันเที่ยวคลับบาร์
กัญชงนะกัญชา ยาอง…ยาอี
ยาบ้าก็มี พากันมั่วอบาย
พ่อแม่อับอาย
เอียลเซราะ…เอียลแซร
มันเตรยนะโกนแม
มันแจ๊ะ.แยะเคาะเตรา
โคยมุนะแมเอา
โคยดอล…ยัยตา
ตัวเราก็ยังเด็ก
ออยเร่งการศึกษา
ใครมีนะวิชา
เขาว่า…เมียนประแซน
ยากรอนะยังนา
วิชา.จูยาบานเมน
กึดออยนะเมนเตน
เนอโอน…ปะวอซะเร็ย
.ละออบองเอย
สดับบองยิ่งยงอันยัย
.โอนเกลียดโอนชังเกอไคว
แดลบองยิ่งยงอันยัย
ปรัวบองสลันซรัยเนอโอ..โอน
…ดนตรี..
ตระโยน.โยนเอย โยนๆ
โยนเอยเนียงเอยก็โยนๆ
ก็ปรัวทาบอง.สลันปะโอน
บานบองปรับนะบองทา นะบองทา

ผลงานเพลง นักร้อง ยิ่งยง ยอดบัวงาม

ฟังเพลง ออนไลน์ 24 ชั่วโมง เจรียงยิ่งยงสอนน้อง