คอร์ดเพลง เนื้อร้องเพลง เขากับเรา – รณชัย ถมยาปริวัฒน์ เพลงเก่าๆ

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง เขากับเรา

เขากับเรา – รณชัย ถมยาปริวัฒน์

ดนตรี 14 Bars..13…
14.หากจะรักจริงใจต่อกัน
จะผูกความสัมพันธ์ด้วยดี
ความรักจากใจเรานี้
ควรจะมีการมองซึ่งกัน
เรามองเขาเป็นอย่างไร
เขาอาจมองเรามาต่างกัน
สองคนต่างจิตต่างความคิดฝัน
แต่ผูกพันกันด้วยความรัก
หากจะรักกันให้ยั่งยืน
ต้องไม่ฝืนใจกันและกัน
ใจเขากับใจเรานั้น
ก็เหมือนกันมันไม่ต่าง
เขาคิดอยากเป็นเช่นนั้น
ส่วนตัวเราอาจคิดอีกทาง
สองคนที่เราว่าต่าง
ต่างกันตรงความไม่เข้าใจ
เขา กับเรา ต่างตรงไหน
ทั้งๆที่ใจ มีเหมือนกัน
มี ใจยอมรับ
ความคิดซึ่งกันและกัน
สร้างความสัมพันธ์รักมั่นมิคลาย
ดนตรี 22 Bars..21…
22.หากจะรักจริงใจต่อกัน
จะผูกความสัมพันธ์ด้วยดี
ความรักจากใจเรานี้
ควรจะมีการมองซึ่งกัน
เรามองเขาเป็นอย่างไร
เขาอาจมองเรามาต่างกัน
สองคนต่างจิตต่างความคิดฝัน
แต่ผูกพันกันด้วยความรัก
หากจะรักกันให้ยั่งยืน
ต้องไม่ฝืนใจกันและกัน
ใจเขากับใจเรานั้น
ก็เหมือนกันมันไม่ต่าง
เขาคิดอยากเป็นเช่นนั้น
ส่วนตัวเราอาจคิดอีกทาง
สองคนที่เราว่าต่าง
ต่างกันตรงความไม่เข้าใจ
เขา กับเรา ต่างตรงไหน
ทั้งๆที่ใจ มีเหมือนกัน
มี ใจยอมรับ
ความคิดซึ่งกันและกัน
สร้างความสัมพันธ์รักมั่นมิคลาย
มี ใจยอมรับ
ความคิดซึ่งกันและกัน
สร้างความสัมพันธ์รักมั่นมิคลาย

เจ้าของผลงานเพลง นักร้อง รณชัย ถมยาปริวัฒน์

ฟังเพลงใหม่ เขากับเรา