คอร์ดเพลง เนื้อเพลง เป็นสาวคราวเดียว – รวงทอง ทองลั่นทม เพลงใหม่ล่าสุด

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง เป็นสาวคราวเดียว

เป็นสาวคราวเดียว – รวงทอง ทองลั่นทม

.ดนตรี.4.Bars..2..3..
4.เกิดเป็นหญิง ควรครองกมล
.เฝ้า ครองตน ให้พ้นราคี
.มี คนเปรียบสตรี
.ว่าเหมือน มาลี
.ผื้งตอมเคล้า แล้วราคี
.กลิ่น ก็โรย ราไป
.คำ ชาย นั้นไม่แน่
.อย่าไปรัก ให้หลง
.จง คิด ครวญไป
.รัก ที่ ชาย มอบให้
.รัก.เราด้วยจิต.หรืออย่างไร..
.หรือ.ทำ ฝากใจ
.เพียงชั่ว ชมแล้ว โรยรา…
.เขา.ชมแล้วร้างห่างหน่าย
.จะอับอาย ตรมอุรา
.โอ้ อก หญิง ยามสาว

.ต้อง ราคีคาว
.สิ้นเชิง เสีย.ท่า..
.กาย ชั่วไป ไม่คืน คงมา
.คน สม น้ำหน้า ชลนารินหลั่ง..
.ควรรัก ชื่อตน
.อย่าหลง เชื่อคน มิฟัง
.ระวัง ให้ดี
.ด้วย ความสาว.มีคราวเดียว

ผลงานเพลง โดย รวงทอง ทองลั่นทม

ฟังเพลง ออนไลน์ เป็นสาวคราวเดียว