เนื้อเพลง คอร์ดเพลง อีสานครวญ – รุ่งฤดี แพ่งผ่องใส เพลงฮิต

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง อีสานครวญ

อีสานครวญ – รุ่งฤดี แพ่งผ่องใส

ดนตรี….
..มองดูนาน้ำเจิ่ง
เบิ่งมองนา
แล้วพาเศร้าใจ
นาผืนกว้างใหญ่
มองดูคล้าย
ทะเลช่างโหดร้าย
หน้าแล้ง
ก็แล้งสิ้นดี
หน้าฝนปีนี้
ดูซิคงต้องตาย
นาล่มข้าวจมหาย
อีสานบ่วาย
ช้ำใจแล้วเฮา
เศร้า เศร้า เศร้า.
ดนตรี….
..บาปเคราะห์หรือกรรม
นำสร้างแต่ปางใด๋
ปีไหนนึกจะแล้ง
น้ำก็แห้ง
แผ่นดินเศร้า
อีสาน หมู่เฮา
ทุกข์เศร้าบ่เคยหาย
โอ โฮโอ โฮโฮ
เศร้า เศร้า เศร้า.
ดนตรี….
..มองดูนาแล้วเศร้า
โอ้ตัวเราช้ำใจบ่วาย
คนฮักมาหน่าย
หมดความหมาย
สัญญาที่ว่าไว้
ยิ่งฮักยิ่งแค้น
แน่นทรวง
ยิ่งหวงยิ่งช้ำ
ระกำระทมใจ
เพียงข้าวบ่ได้ขาย
ทุกอย่างวอดวาย
ช้ำใจนักโอย
เศร้า เศร้า เศร้า..
ดนตรี….
..มองดูนาน้ำเจิ่ง
เบิ่งมองนา
แล้วพาเศร้าใจ
นาผืนกว้างใหญ่
มองดูคล้าย
ทะเลช่างโหดร้าย
หน้าแล้ง
ก็แล้งสิ้นดี
หน้าฝนปีนี้
ดูซิคงต้องตาย
นาล่มข้าวจมหาย
อีสานบ่วาย
ช้ำใจแล้วเฮา
เศร้า เศร้า เศร้า.
ดนตรี….
..บาปเคราะห์หรือกรรม
นำสร้างแต่ปางใด๋
ปีไหนนึกจะแล้ง
น้ำก็แห้งแผ่นดินเศร้า
อีสาน หมู่เฮา
ทุกข์เศร้า บ่เคยหาย
โอ โฮโอ โฮโฮ
เศร้า เศร้า เศร้า.
ดนตรี….
..มองดูนาแล้วเศร้า
โอ้ตัวเราช้ำใจบ่วาย
คนฮักมาหน่าย
หมดความหมาย
สัญญาที่ว่าไว้
ยิ่งฮักยิ่งแค้น
แน่นทรวง
ยิ่งหวงยิ่งช้ำ
ระกำระทมใจ
เพียงข้าวบ่ได้ขาย
ทุกอย่างวอดวาย
ช้ำใจนักโอย
เศร้า เศร้า เศร้า..
*

ผลงานเพลง ของ รุ่งฤดี แพ่งผ่องใส

ฟังเพลงฟรี อีสานครวญ