เนื้อเพลง คอร์ดเพลง เก่าไปใหม่มา – ร้องหมู่ เพลงใหม่ล่าสุด

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง เก่าไปใหม่มา

เก่าไปใหม่มา – ร้องหมู่

..ดนตรี.6.Bars.4…5…
6.ญ.เก่าไปใหม่มา
.ทิวาวิภา.มาแล้วเลื่อมลาย
.เพริศพร.พร่างพราย
.ฟ้าโปรยผันปราย
.ปีใหม่กรายเยือนขวัญ
ช.เก่าไปใหม่มา
.เพื่อนเอ๋ยเพื่อนมา
.ชื่นตาหากัน
.ร่วมฉลอง.ปีทองปีเงิน
.ส่งสรรเสริญ
.เจริญพร.พลัน
.ต่างอภิวันแล้วอภินัน
.ขวัญดวงจิตระริน
ช.เก่าไปใหม่มา
.ทิวาวิภา.มาแล้วเลื่อมลาย
.เพริศพร.พร่างพราย
.ฟ้าโปรยผันปราย
.ปีใหม่กรายเยือนขวัญ
ญ.เก่าไปใหม่มา
.เพื่อนเอ๋ยเพื่อนมา
.ชื่นตาหากัน
.ร่วมฉลอง.ปีทองปีเงิน
.ส่งสรรเสริญ
.เจริญพร.พลัน
.ต่างอภิวันแล้วอภินัน
.ขวัญดวงจิตระริน
ช.ไชโย..ญ.ไชโย้
ช.ไชโยให้สรวงยิน
ญ.ไชโยให้สรวงยิน
ช.รักกันให้โสภิน
ญ.รักกันให้โสภิน
ช.ญ.เล้าโลมดิน.ฟ้าใหม่
ญ.ไชโย..ช.ไชโย้
ญ.ไชโยให้สรวงยิน
ช.ไชโยให้สรวงยิน
ญ.รักกันให้โสภิน
ช.รักกันให้โสภิน
ญ.ช.เล้าโลมดิน.ฟ้าใหม่
ญ.เก่าไปใหม่มา
.ทิวาวิภา.มาแล้วเลื่อมลาย
.เพริศพร.พร่างพราย
.ฟ้าโปรยผันปราย
.ปีใหม่กรายเยือนขวัญ
ช.เก่าไปใหม่มา
.เพื่อนเอ๋ยเพื่อนมา
.ชื่นตาหากัน
.ร่วมฉลอง.ปีทองปีเงิน
.ส่งสรรเสริญ
.เจริญพร.พลัน
.ต่างอภิวันแล้วอภินัน
.ขวัญดวงจิตระริน
ช.เก่าไปใหม่มา
.ทิวาวิภา.มาแล้วเลื่อมลาย
.เพริศพร.พร่างพราย
.ฟ้าโปรยผันปราย
.ปีใหม่กรายเยือนขวัญ
ญ.เก่าไปใหม่มา
.เพื่อนเอ๋ยเพื่อนมา
.ชื่นตาหากัน
.ร่วมฉลอง.ปีทองปีเงิน
.ส่งสรรเสริญ
.เจริญพร.พลัน
.ต่างอภิวันแล้วอภินัน
.ขวัญดวงจิตระริน
ช.ไชโย…ญ.ไชโย้
ช.ไชโยให้สรวงยิน
ญ.ไชโยให้สรวงยิน
ช.รักกันให้โสภิน
ญ.รักกันให้โสภิน
ช.ญ.เล้าโลมดินฟ้าใหม่
ญ.ไชโย..ช.ไชโย้
ญ.ไชโยให้สรวงยิน
ช.ไชโยให้สรวงยิน
ญ.รักกันให้โสภิน
ช.รักกันให้โสภิน
ช.ญ.เล้าโลมดินฟ้าใหม่
..ดนตรี.4.Bars.2…3…
4.ญ.เก่าไปใหม่มา
.ทิวาวิภา.มาแล้วเลื่อมลาย
.เพริศพร.พร่างพราย
.ฟ้าโปรยผันปราย
.ปีใหม่กรายเยือนขวัญ
ช.เก่าไปใหม่มา
.เพื่อนเอ๋ยเพื่อนมา
.ชื่นตาหากัน
.ร่วมฉลอง.ปีทองปีเงิน
.ส่งสรรเสริญ
.เจริญพร.พลัน
.ต่างอภิวันแล้วอภินัน
.ขวัญดวงจิตระริน
ช.เก่าไปใหม่มา
.ทิวาวิภา.มาแล้วเลื่อมลาย
.เพริศพร.พร่างพราย
.ฟ้าโปรยผันปราย
.ปีใหม่กรายเยือนขวัญ
ญ.เก่าไปใหม่มา
.เพื่อนเอ๋ยเพื่อนมา
.ชื่นตาหากัน
.ร่วมฉลอง.ปีทองปีเงิน
.ส่งสรรเสริญ

.เจริญพร.พลัน
.ต่างอภิวันแล้วอภินัน
.ขวัญดวงจิตระริน
ช.ไชโย..ญ.ไชโย้
ช.ไชโยให้สรวงยิน
ญ.ไชโยให้สรวงยิน
ช.รักกันให้โสภิน
ญ.รักกันให้โสภิน
ช.ญ.เล้าโลมดินฟ้าใหม่
ญ.ไชโย..ช.ไชโย้
ญ.ไชโยให้สรวงยิน
ช.ไชโยให้สรวงยิน
ญ.รักกันให้โสภิน
ช.รักกันให้โสภิน
ช.ญ.เล้าโลมดินฟ้าใหม่..

เจ้าของผลงานเพลง นักร้อง ร้องหมู่

ฟังเพลง สบายๆ เก่าไปใหม่มา