คอร์ดเพลง เนื้อร้องเพลง อย่าฟ้าวหนหวย – ร๊อคหนหวย เพลงใหม่

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง อย่าฟ้าวหนหวย

อย่าฟ้าวหนหวย – ร๊อคหนหวย

ดนตรี..20..Bars……..
…18…19…20
อย่าฟ้าวหนหวยเด้อครับ
อย่าฟ้าวหนหวย
อย่าฟ้าวหนหวยเด้อครับ
อย่าฟ้าวหนหวย
สวัสดีครับ
พ่อแม่พี่น้องทั้งหลาย
ผม บ่ แม่นไผ
บ่ แม่นลูกชายนายก
เป็นราษฎร
แต่งตัวปอนปอนซกมก
ชะตาตลก
มาเป็นนักร้องได้ไง
แต่ไหนแต่ไร
เป็นคนชอบลำชอบร้อง
ญาติพี่น้อง บ่ มีไผว่าอะไร
ย้อนใจมันห่าว
ดนตรีกะยาวฟ้าวใส่
เสียงมีเท่าไหร่
ลูกคอลื่นไหลบรรเลง
ดนตรี..4..Bars
2…3…4
อย่าฟ้าวหนหวยเด้อครับ
ขอเพียงโอกาส
ถือว่าเป็นคนกันเอง
เมตตาสงสาร
คนที่สังขารเตงเลง
ผลักดันเสียงเพลง
ครื้นเครงเข้าสู่วงการ
ขอขอบพระคุณ
พ่อแม่พี่น้องหลายหลาย
ที่มีน้ำใจ
และให้โอกาสลูกหลาน
จะขอรับใช้
ร้องเพลงให้ฟังนานนาน
ขอเพียงทุกท่าน
นั้นอย่าฟ้าวหนหวย
ดนตรี..17..Bars
15…16…17
อย่าฟ้าวหนหวยเด้อครับ
ขอเพียงโอกาส
ถือว่าเป็นคนกันเอง
เมตตาสงสาร
คนที่สังขารเตงเลง
ผลักดันเสียงเพลง
ครื้นเครงเข้าสู่วงการ
ขอขอบพระคุณ
พ่อแม่พี่น้องหลายหลาย
ที่มีน้ำใจ
และให้โอกาสลูกหลาน
จะขอรับใช้
ร้องเพลงให้ฟังนานนาน
ขอเพียงทุกท่าน
นั้นอย่าฟ้าวหนหวย

ผลงานเพลง ของ ร๊อคหนหวย

ฟังเพลง ยูทูป อย่าฟ้าวหนหวย