เนื้อร้อง คอร์ดเพลง เธอผู้ห่างไกล – ฤทธิพร อินทร์สว่าง เพลงชิวๆ

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง เธอผู้ห่างไกล

เธอผู้ห่างไกล – ฤทธิพร อินทร์สว่าง

..กรีดนิ้วลงบนสาย
กรีดสายพร้อมกู่เสียง
เพลง ไปสู่เธอ..เธอ ผู้ห่างไกล
..นานเหลือเกินที่เหินห่าง
เดินตามทางของตน
เวียนว่ายไปบนทาง อย่างสับสน
จะมีไหมสักคน ที่จริงใจ
..กรีดนิ้วลงบนสาย
กรีดสายพร้อมกู่เสียง
เพลง ไปสู่เธอ..เธอ ผู้ห่างไกล
..บาด หมางใจใดเล่า
เพียงสองเราคิดตามใจ
ความหวังไม่เคยทิ้ง
ความจริงสิยิ่งใหญ่
รับรู้ไว้ในใจแต่สิ่งดีงาม

….SOLO….
..บาด หมางใจใดเล่า
เพียงสองเราคิดตามใจ
ความหวังไม่เคยทิ้ง
ความจริงสิยิ่งใหญ่
รับรู้ไว้ในใจแต่สิ่งดีงาม
ความหวังไม่เคยทิ้ง
ความจริงสิยิ่งใหญ่
รับรู้ไว้ในใจแต่สิ่งดีงาม
ความหวังไม่เคยทิ้ง
ความจริงสิยิ่งใหญ่
รับรู้ไว้ในใจแต่สิ่งดีงาม
ความหวังไม่เคยทิ้ง
ความจริงสิยิ่งใหญ่
รับรู้ไว้ในใจแต่สิ่งดีงาม
ความหวังไม่เคยทิ้ง
ความจริงสิยิ่งใหญ่
รับรู้ไว้ในใจแต่สิ่งดีงาม

รวมผลงานเพลง นักร้อง ฤทธิพร อินทร์สว่าง

ฟังเพลง ออนไลน์ 24 ชั่วโมง เธอผู้ห่างไกล