เนื้อร้อง คอร์ดเพลง อีสา – ละคร เพลงเพราะๆ

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง อีสา

อีสา – ละคร

ดนตรี 4 Bars..2…3…
4..ผ่านมา ผ่านไป
ฤาหัวใจ ไม่เคย หยุดพัก
เสาะ หา เรื่อยมา ความ รัก รัก
ได้ประจักษ์ แล้วเลย พ้น ไป
จะมี สักหน
บ้างไหมคน ที่ยอม มอบ ใจ
ด้วย รัก เข้าใจ ความ หมาย หมาย
เหนือความใคร่ ดับไฟ ปรารถนา
ไฟร้อนแรง ควันรักรุม
เร้าอารมณ์ อยู่เรื่อยมา
ดลหัวใจ ให้ระเริง รุ่มร้อนเพลิง เสน่-หา
ดับ ยาก หนักหนา
ไฟรักใน อารมณ์
เสาะ หา ไม่เห็น
ความรักเป็น เช่นใด เล่าหนา
ไม่ เคย เจอะเลย สักครา หา
รักล้ำค่า หาชั่ว ชี วี
อ่อน แรง จึงเริ่ม เข้าใจ
ความรักใด ยิ่งใหญ่ ไม่มี
ความ รัก จากแม่ ให้ลูกนี้
เป็นรัก ที่ บริสุทธิ์ จาก ใจ
ดนตรี 5 Bars..3…4…
5.ไฟร้อนแรง ควันรักรุม
เร้าอารมณ์ อยู่เรื่อยมา
ดลหัวใจ ให้ระเริง รุ่มร้อนเพลิง เสน่หา
ดับ ยาก หนักหนา
ไฟรักใน อา รมณ์
อ่อน แรง จึงเริ่ม เข้าใจ
ความรักใด ยิ่งใหญ่ ไม่มี
ความ รัก จากแม่ ให้ลูก นี้
เป็นรัก ที่ บริสุทธิ์ จากใจ
ความ รัก จากแม่ ให้ลูก นี้
เป็นรัก ที่ บริสุทธิ์ จาก ใจ…

ศิลปิน โดย ละคร

ฟังเพลงสด อีสา