คอร์ดเพลง เนื้อร้องเพลง อะไร – ละอองฟอง เพลงใหม่

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง อะไร

เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง

อะไร – ละอองฟอง

ดนตรี : / C#m7 F#7 / Bmaj7 / ( 4 ครั้ง )


C#m7
อะไร ที่ฉัน
F#7
ต้องการ
Bmaj7
อะไร ที่ฉันเฝ้ารอ
C#m7
อะไร ที่ไม่เ
F#7
คยจะขอเ
Bmaj7
ลย

C#m7
อะไร ที่ฉัน
F#7
ต้องการ
Bmaj7
อะไร ที่ไม่เคยเอ่ย
C#m7
อะไร ที่จำเ
F#7
ป็นกว่าทุก
Bmaj7
อย่าง


ดนตรี : / C#m7 F#7 / Bmaj7 / ( 2 ครั้ง )


C#m7
เธอไง ที่ฉัน
F#7
ต้องการ
Bmaj7
คือเธอ ไม่ใช่คนอื่น
C#m7
คนเดียว ที่ฉัน
F#7
รักหมดหัว
Bmaj7
ใจ

C#m7
อะไร ก็ไม่
F#7
ต้องการ
Bmaj7
อะไร ก็ไม่อยากได้
C#m7
เพียงเธอ ขอแค่
F#7
เธออยู่ด้วย
Bmaj7
กัน


Ebm7
เธอคงอาจ
Emaj7
ไม่รู้ว่าสิ่งสำ
Ebm7
คัญ ( ในเวลา
G#m
นี้ที่มีเธอ ) 

Ebm7
คือการที่เรา
Emaj7
สองได้อยู่ด้ว
Dmaj7
ยกัน อย่าง
Gmaj7
นี้ เหมือนอย่าง
F#
นี้


** 
อยากให้เธอรู้ว่า
B
แค่อ
G#m
ยู่กับเธอ
E
 หัวใ
Eb7
จของฉันนั้น
G#m
ขอแค่เ
C#7
พียงแต่เธอ
C#m7
เดินจูงมือกับเธอก็
F#
พอ

อยากให้เธอรู้ว่า
B
แค่อยู่
G#m
กับเธอ
E
 หัว
Eb7
ใจของฉันนั้น
G#m
ขอแค่เ
C#7
พียงแต่เธอ

C#m7
แค่เธอก็
F#
พอ 
C#m7
 จำจำไว้
F#
นะเธ
B


ดนตรี : / C#m7 F#7 / Bmaj7 / ( 4 ครั้ง )


C#m7
ดวงดาว หรือว่า
F#7
ดวงจันทร์
Bmaj7
ของขวัญ หรือก็ไม่ต้อง
C#m7
เงินทอง จะ
F#7
สำคัญสักเท่า
Bmaj7
ไร

C#m7
อะไร ก็ไม่
F#7
เลิศเลอ
Bmaj7
สู้เธอ คงจะไม่ได้
C#m7
เพียงเธอ ขอแค่
F#7
เธออยู่ด้วย
Bmaj7
กัน


( ซ้ำ * , ** )


ดนตรี : / Ebm7 / Emaj7 / Ebm7 / G#m / Ebm7 / Emaj7 / Dmaj7 / Gmaj7 / F# / F# /


อยากให้เธอรู้ว่า
B
แค่อ
G#m
ยู่กับเธอ
E
 หัวใ
Eb7
จของฉันนั้น
G#m
ขอแค่เ
C#7
พียงแต่เธอ
C#m7
เดินจูงมือกับเธอก็
F#
พอ

อยากให้เธอรู้ว่า
B
แค่อยู่
G#m
กับเธอ
E
 หัว
Eb7
ใจของฉันนั้น
G#m
ขอแค่เ
C#7
พียงแต่เธอ

C#m7
แค่เธอก็
F#
พอ 
C#m
แค่เธอเท่า
F#
นั้น 
C#m
 จำจำไ
F#
ว้นะเ
B
ธอ


ดนตรี : / C#m7 F#7 / Bmaj7 / ( 4 ครั้ง )

รวมผลงานเพลง ของ ละอองฟอง

มิวสิควีดีโอ เพลง อะไร