เนื้อร้อง คอร์ดเพลง อะไร (What) – ละอองฟอง คอร์ด

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง อะไร (What)

อะไร (What) – ละอองฟอง

อะไรที่ฉันต้องการ

อะไรที่ฉันเฝ้ารอ

อะไรที่ไม่เคยจะขอเลย

อะไรที่ฉันต้องการ

อะไรที่ไม่เคยเอ่ย

อะไรที่จำเป็นกว่าทุกอย่าง

เธอไงที่ฉันต้องการ

คือเธอไม่ใช่คนอื่น

คนเดียวที่ฉันรักหมดหัวใจ

อะไรก็ไม่ต้องการ

อะไรก็ไม่อยากได้

เพียงเธอ ขอแค่เธออยู่ด้วยกัน

เธอคงอาจไม่รู้ ว่าสิ่งสำคัญ

(ในเวลานี้ที่มีเธอ)

คือการที่เราสอง ได้อยู่ด้วยกัน

อย่างนี้ เหมือนอย่างนี้

อยากให้เธอรู้ว่า แค่อยู่กับเธอ

หัวใจของฉันนั้นขอแค่เพียงแต่เธอ

เดินจูงมือกับเธอก็พอ

อยากให้เธอรู้ว่า แค่อยู่กับเธอ

หัวใจของฉันนั้นขอแค่เพียงแต่เธอ

แค่เธอก็พอ จำจำไว้นะเธอ

ดวงดาวหรือว่าดวงจันทร์

ของขวัญหรือก็ไม่ต้อง

เงินทองจะสำคัญสักเท่าไร

อะไรก็ไม่เลิศเลอ

สู้เธอของฉันไม่ได้

เพียงเธอ ขอแค่เธออยู่ด้วยกัน

เธอคงอาจไม่รู้ ว่าสิ่งสำคัญ

(ในเวลานี้ที่มีเธอ)

คือการที่เราสอง ได้อยู่ด้วยกัน

อย่างนี้ เหมือนอย่างนี้

อยากให้เธอรู้ว่า แค่อยู่กับเธอ

หัวใจของฉันนั้นขอแค่เพียงแต่เธอ

เดินจูงมือกับเธอก็พอ

อยากให้เธอรู้ว่า แค่อยู่กับเธอ

หัวใจของฉันนั้นขอแค่เพียงแต่เธอ

แค่เธอก็พอ จำจำไว้นะเธอ

อยากให้เธอรู้ว่า แค่อยู่กับเธอ

หัวใจของฉันนั้นขอแค่เพียงแต่เธอ

เดินจูงมือกับเธอก็พอ

อยากให้เธอรู้ว่า แค่อยู่กับเธอ

หัวใจของฉันนั้นขอแค่เพียงแต่เธอ

แค่เธอก็พอ แค่เธอเท่านั้น จำจำไว้นะเธอ

รวมผลงานเพลง โดย ละอองฟอง

ฟังเพลงสด อะไร (What)