เนื้อร้อง คอร์ดเพลง อย่าลำบาก – ลาบานูน เพลงใหม่ๆ

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง อย่าลำบาก

เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง

อย่าลำบาก – ลาบานูน

ดนตรี : / C / G / Am / F / ( 3 ครั้ง )


C
ตามมาเห็นใจเหนื่อยบ้างไหมเธอ แอบมา
Am
คุยแอบเจอ แล้วก็
F
รีบไป

 
เธอรักเ
C
ขาอยู่ ก็อย่า
G
สับสน ม
Am
าดูแลคนที่เธอ
F
ทิ้งทำไม
C
 


G
คนไม่รักกันก็ไม่
F
ควรจะค้างคา 
G
เธอจะต้องมาเหน็ดเหนื่อยทำไม


** 
 
ลำบากก็ไม่ต้อ
C
งทำ ลำบากก็ไม่ต้
G
องมา เธอปล่อยฉันไว้จะ
Am
ดีกว่า ไม่ต้องห่วงว่าใครจะ
F
เสียใจ

 
ไม่อยากให้ต้องมา
C
เจอ เมื่อเธอมีทาง
G
ดีดีให้ไป ชีวิตต้องเ
Am
ริ่มใหม่ สิ่งเก่าเก่าอย่างเอามันไ
F
ว้เลย


ดนตรี : / C / G /

ดนตรี : / C / G / Am / F / ( 2 ครั้ง )


C
คนที่แล้วไป ก็ให้แล้วกัน อย่าให้ค
Am
วามผูกพันไปทำ
F
ร้ายใคร

 
อย่าให้
C
รักใหม่ ต้องมีร
G
อยร้าว เมื่อเ
Am
ธอเลือกเค้าก็ให้
F
ลืมกันไป
C
 


( ซ้ำ * , ** )


ดนตรี : / C / G / Am / F / ( 2 ครั้ง )


G
คนไม่รักกันก็ไม่
F
ควรจะค้างคา 
G
วันที่แล้วมาให้จบกันไป


( ซ้ำ ** )


 
ลำบากก็ไม่ต้อง
C
ทำ ลำบากก็ไม่ต้
G
องมา เธอปล่อยฉันไว้
Am
จะดีกว่า ไม่ต้องห่วงว่าใคร
F
จะเสียใจ

 
ไม่อยากให้ต้องมา
C
เจอ เมื่อเธอมีทาง
G
ดีดีให้ไป ชีวิตต้
Am
องเริ่มใหม่ อย่าลำบากกับคนอย่างฉั
F
นเลย
C
 

G
     
Am
        
F
ยิ่งพบยิ่งเจอ ฉันยิ่งปว
C
ดใจ

ผลงานเพลง ของ ลาบานูน

ฟังเพลง ยูทูป อย่าลำบาก