เนื้อร้อง คอร์ดเพลง อย่าเลยนะ – ลิปตา คอร์ด

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง อย่าเลยนะ

เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง

อย่าเลยนะ – ลิปตา

Cmaj7
อย่าไปกับเขาอีกเล
Abdim
ย อย่าไปกับ
Cmaj7
เขาอีกเลย
Em7
         
A7
หากเธอยังเ
Dm7
ห็นใจฉันคน
G7
นี้

Cmaj7
คนก็บอกกับฉัน เ
Gm7
ตือนกันอยู่เสมอ ที่ยัง
Fmaj7
เห็นว่าเธอกับคนนั้น ได้
G9
พบเจอกัน
G7
อยู่เรื่อยเลย

Cmaj7
เก็บทุกอย่างที่รู้ 
Gm7
กดมันอยู่ข้างใน ได้แ
Fmaj7
ต่ห้ามตัวเองอยู่ลึกลึกในใจ และ
G9
ฉันนั้นควรเชื่อใจเธอ

 
แต่เธ
Fmaj7
อรู้ไหม รู้ไหม ฉันเป็น
Em7
คนของความอ่อนไ
A7
หว แค่คำ
Dm7
พูดคนอื่น ก็ยัง
Fmaj7
ขมยังขื่น เธอ
G7
รู้ไหม รู้ไหม


 
( อย่าไปกับ
Cmaj7
เขาอีกเลย ) อยากให้เธ
Gm7
อมองว่าใครที่แคร์เธออยู่

 
( อย่าไปกับ
Fmaj7
เขาอีกเลย ) ขอให้
G7
รู้ให้เข้าใจ

 
( อย่าไปกับ
Cmaj7
เขาอีกเลย ) หากเธอยังไ
Gm7
ม่ลืมว่าเธอนั้นมีฉันอยู่

 
( อย่าไปกับเ
Fmaj7
ขาอีกเลย ) อย่าให้
G
ฉันต้องปวดใจ ( หากเธอยัง
Dm7
เห็นใจฉันคน
G7
นี้ )


Cmaj7
จนได้ผ่านมาเห็น 
Gm7
เธอนั้นอยู่กับเขา ก็ยัง
Fmaj7
ย้ำตัวเองว่าเธอเหงา และ
G9
เขาเป็นเพียงคน
G7
รู้จักเธอ

 
Cmaj7
ต่ความรู้สึกตรงนั้น 
Gm7
มันช่างแปลกหัวใจ

 
ได้แ
Fmaj7
ต่ห้ามตัวเองว่าอย่าไปคิดอะไร และ
G9
ฉันนั้นควรเชื่อใจเธอ

 
แต่เธ
Fmaj7
อรู้ไหม รู้ไหม ฉันเป็น
Em7
คนของความอ่อนไ
A7
หว จะกี่
Dm7
ครั้งที่เจอ จะ
Fmaj7
กี่หนก็เจ็บ แต่เธอ
G7
รู้ไหม รู้ไหม


 
( อย่าไปกับ
Cmaj7
เขาอีกเลย ) อยากให้เธ
Gm7
อมองว่าใครที่แคร์เธออยู่

 
( อย่าไปกับ
Fmaj7
เขาอีกเลย ) ขอให้
G7
รู้ให้เข้าใจ

 
( อย่าไปกับ
Cmaj7
เขาอีกเลย ) หากเธอยังไ
Gm7
ม่ลืมว่าเธอนั้นมีฉันอยู่

 
( อย่าไปกับเ
Fmaj7
ขาอีกเลย ) อย่าให้
G
ฉันต้องปวดใจ


 
ก็หวั่นไ
G7
หวทุกครั้งที่มีคนได้พบเธอ กับเขาคนนั้นที่เธอบอกบังเอิญเจอ

ดนตรี : /  

 
แต่รู้บ้างไหมว่าคนอ่อนไหวคนนี้ไม่ชอบให้ใครอยู่ใกล้ ถ้า
A
เธอยังเห็นใจ บอกลาเขาไปได้ไหม


 
( อย่าไปกับ
Dmaj7
เขาอีกเลย ) อยากให้เธ
Am7
อมองว่าใครที่แคร์เธออยู่

 
( อย่าไปกับ
Gmaj7
เขาอีกเลย ) ขอให้
A7
รู้ให้เข้าใจ

 
( อย่าไปกับ
Dmaj7
เขาอีกเลย ) หากเธอยังไ
Am7
ม่ลืมว่าเธอนั้นมีฉันอยู่

 
( อย่าไปกับเ
Gmaj7
ขาอีกเลย ) อย่าให้
A
ฉันต้องปวดใจ ( หากเธอยัง
Em7
เห็นใจฉันคน
A
นี้ )

 
เห็นแก่ควา
F#m7
มรักที่เราเคย
B7
มีให้กัน ก็บอกกับ
Em7
ฉันว่าเธอจะไม่มี
A
วัน ไปกับเขาอีกเลย


ดนตรี : / Dmaj7 / Cmaj7 / ( 2 ครั้ง )

ผลงานเพลง นักร้อง ลิปตา

ฟังเพลง ออนไลน์ 24 ชั่วโมง อย่าเลยนะ