เนื้อเพลง คอร์ดเพลง อย่ามองมาได้ไหม – ลุลา เพลงใหม่ล่าสุด

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง อย่ามองมาได้ไหม

เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง

อย่ามองมาได้ไหม – ลุลา

ดนตรี : / D Em / G A / ( 2 ครั้ง )


อย่ามอง
D
มาได้ไหม หยุดส่ง
Em
ยิ้มได้ไหม เก็บเอาไ
G
ว้ไกลไกลอย่างเดิม
A
 

เธอจะ
D
รู้บ้างไหม แค่
Em
อะไรเล็กเล็ก ทำให้
G
คิดยังไงกับเ
A
ธอ


เพราะทุก
F#m
ที ที่เธ
Bm
อ กระเถิบ
F#m
มาใกล้
Bm
กัน ใจ
Em
ฉันก็ลอย ที่เห็นเธอคอย สบ
A
ตากับฉันอย่างนั้น


** 
D
ขอได้ไหมเธออย่ามา
Em
ใกล้ฉันเลย
G
ขอได้ไหมเขยิบออก
A
ไปนิดเลย

D
เขินฉันเขินจนเกินจะ
Em
เก็บแล้วเธอ ก่อนจะเ
G
ผลอจนฉันอาจ
A
พูดบางคำออกไป

D
ขอได้ไหมเธออย่ามาใ
Em
กล้ฉันเลย
G
ขอได้ไหมเขยิบออกไ
A
ปนิดเลย

D
เขินฉันเขินจนเกินจะ
Em
เก็บแล้วเธอ กลัวเธอ
G
รู้ว่าความจริงว่า
A
ฉันนั้นคิดอย่างไร


ดนตรี : / D Em / G A /


อย่าเฉียด
D
มาได้ไหม หยุดตรง
Em
นั้นได้ไหม อย่าแกล้ง
G
ฉันเล่นเล่นอยู่เ
A
ลย

เธอไม่
D
รู้ใช่ไหม แค่เธอ
Em
มองเฉยเฉย ฉันก็เค
G
ลิ้มไปไกลเท่าไ
A


( ซ้ำ * , ** )


ดนตรี : / D Em / G A /


(
D
ขอโทษนะครับถ้าหากว่า
Em
ผมจะใกล้คุณ อีก
G
นิด อีกนิด อีก
A
นิดจะได้ไหม )


( ซ้ำ ** , ** )


ดนตรี : / D Em / G A / ( 2 ครั้ง )

ผลงานเพลง โดย ลุลา

มิวสิควีดีโอ เพลง อย่ามองมาได้ไหม