คอร์ดเพลง เนื้อร้องเพลง เธอเสียใจหรือเปล่า – ลุลา เพลงใหม่

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง เธอเสียใจหรือเปล่า

เนื้อเพลง เนื้อเพลง

เธอเสียใจหรือเปล่า – ลุลา

 
รูปใบ
Bmaj7
นั้น ฉันวางไว้
F#
ที่เดิม เธอกับ
Bmaj7
ฉัน เราต่างมี
F#
รอยยิ้ม

 
เผลอเพี
Abm7
ยงนิด ก็มีน้ำ
C#
ตา ยั้งเ
Bbm7
อาไว้ ก็ยังไหล
Ebm7
มา ความ
Abm7
ทรงจำ  
C#7
ยังกัดกินหัว
F#
ใจ


 
เธอเสียใจหรือ
B
เปล่า 
Bdim
ที่เรา นั้นไม่ได้
Bbm7
อยู่  ด้วย
Ebm7
กัน

 
ความฝันนั้นยัง
B
อยู่ ที่เ
C#
ดิม แม้เธอจ
Bbm7
ะไป     
Ebm7
 

 
ฉันเสียใจที่
B
สุด ทุก
Bdim
วัน ตั้งแต่
Bbm7
วันที่เธอกับ
Ebm7
ฉันเลิกรา
Abm7
กันไป ไม่
C#
เคยลืมเธอได้
F#
เลย


 
ที่ตรง
Bmaj7
นี้ ที่เราได้
F#
พบกัน จำ
Bmaj7
ได้ดี ที่เธอจับ
F#
มือฉัน

 
สัมผั
Abm7
สนั้นจะไม่ย้อน
C#
มา เหลือเพี
Bbm7
ยงฉันกับรอย
Ebm7
น้ำตา ความปวด
Abm7
ร้าว      
C#7
ยังทิ่มแทงหัว
F#
ใจ


( ซ้ำ * )


ดนตรี : / B / B / F# / F# / ( 2 ครั้ง )


 
สัมผั
Abm7
สนั้นจะไม่ย้อน
C#
มา เหลือเพี
Bbm7
ยงฉันกับรอย
Ebm7
น้ำตา ความปวด
Abm7
ร้าว      
C#7
ยังทิ่มแทงหัว
F#
ใจ


 
เธอเสียใจหรือ
B
เปล่า 
Bdim
ที่เรา นั้นไม่ได้
Bbm7
อยู่  ด้วย
Ebm7
กัน

 
ความฝันนั้นยัง
B
อยู่ ที่เ
C#
ดิม แม้เธอจ
Bbm7
ะไป     
Ebm7
 

 
ฉันเสียใจที่
B
สุด ทุก
Bdim
วัน ไม่ว่า
Bbm7
มันจะผ่านไป
Ebm7
นานแสนนาน
Abm7
เพียงไร ไม่
C#
เคยลืมเธอได้
F#
เลย

เจ้าของผลงานเพลง นักร้อง ลุลา

ฟังเพลง ออนไลน์ 24 ชั่วโมง เธอเสียใจหรือเปล่า