คอร์ดเพลง เนื้อเพลง เนื้อคู่ – ลุลา คอร์ด

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง เนื้อคู่

เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง

เนื้อคู่ – ลุลา

ดนตรี : / Emaj7 / G#m7 / Amaj7 / B / ( 2 ครั้ง )


 
คนที่
Emaj7
เป็น   เนื้อ
G#m7
คู่  นั้นจะ
Amaj7
ดู      ได้
B
ไง จะต้อง
Emaj7
ถาม  หัว
G#m7
ใจ หรือจะ
Amaj7
ต้อง ถาม
B
ใคร


 
ต้องหน้าตา
C#m7
เหมือนกัน 
G#m7
คล้ายกัน 
F#m7
มองตาก็เ
B
ข้าใจ 

 
เจอกัน
C#m7
ครั้งเดียว ก็
G#m7
เหมือนเรา 
F#m7
นั้นเคยได้เจ
B
อกันที่ไหน


** 
 
สิ่งที่
Amaj7
ฉัน    พูด
B
มา ตรงกับ
Emaj7
เธอ  หรือ
C#m7
ไม่ สิ่งที่
Amaj7
ฉัน    พูด
B
มา ตรงกับ
Emaj7
เธอ  เท่า
C#m7
ไหร่

 
จะตรงแค่
F#m7
วัน     นี้
B
หรือ จะวัน
Emaj7
ไหน


 
มันเป็น
Emaj7
พรหม  ลิ
G#m7
ขิต หรือเป็น
Amaj7
เรื่อง ของ
B
ใจ โชคชะ
Emaj7
ตา   หรือ
G#m7
เปล่า หรือว่า
Amaj7
เป็น  เรื่อง
B
ใด


( ซ้ำ * , ** )


Amaj7
   ในบาง
Am7
ครั้งบางทีฉัน
G#m7
ก็     ไม่
C#7
แน่ใจ

 
ที่ฉัน
F#m7
ถามเธอ ก็อยาก
G#m7
จะรู้เพียง ว่าเธอ
Amaj7
คิดจริงจังกับ
B
ฉัน ขนาดไหน


ดนตรี : / C#m7 / G#m7 / F#m7 / B / ( 2 ครั้ง )/ B /


( ซ้ำ ** , ** )


Emaj7
           
C#m7
จะตรงแค่
F#m7
วัน     นี้
B
หรือ สักเท่า
E
ไร

ผลงานเพลง นักร้อง ลุลา

มิวสิควีดีโอ เพลง เนื้อคู่