เนื้อร้อง คอร์ดเพลง อาร์ซีเอ – ลูกแพร-ไหมไทย เพลงเพราะ

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง อาร์ซีเอ

อาร์ซีเอ – ลูกแพร-ไหมไทย

..เอ เอ๊ เที่ยวกันมา
เราไปเที่ยวกันมา
ไปเที่ยวกันมา แล้วอาร์ซีเอ
เราไปเปิดหูแถวรัชดา
แล้วไปเปิดตาย่านอาร์ซีเอ
ไปเที่ยวกันมา แล้วก็อาร์ซีเอ
อาร์ซีเอ ซีเอ
.เอ เอ๊ เที่ยวกลางวัน
ย่านไหนท่อกลางคืน
ถ้าเที่ยวกลางคืนต้องอาร์ซีเอ
เห็นบาร์เธคแว็บ
แวะความสุขเหลิง
กับย่านบันเทิงเวิ้งอาร์ซีเอ
เมื่อเที่ยวกลับมา
แล้วก็อาร์ซีเอ
อาร์ซี อาร์ซีเอ
โอ๊โอหละเด
โอเด้ อาร์ซีเอเอย
ไปเห็นแล้วม่วนจังเลย
ไปสะลืมสะเลย เสวนาฮาเฮ
ชอบอาร์ซีเอ
เที่ยวอาร์ซีเอ
แล้วอาร์ซีเอ
อาร์ซี อาร์ซีเอ
(ลำ) อ้าว หันนี่ ได้เวลาเลย
อย่าเฉยเว้ย ฮาเฮกันหน่อย
กันหน่อย มาม่วนอ้อย ๆ
อย่าไปใกล้บ่อนนอน
เดิกข่อนๆ หละพวกม่วนสวนเส
เที่ยวอาร์ซีเอคักเด้ทางอ้าย
เที่ยวกันมากะละมันกันแล้ว
เฮาต้องหาแนว
ฮองท้องกันจักกะหน่อย
เดนอ เด้น้อ
นันนา นางเอย
ขั่นอุ่นแขนแล้วคันอ้าอย่าอาย
หุบปากไว้ได้ทั้งเมื่อยทางหู
เป็นตะคิวตะคอย
สิสะหวอยหลายเด้
พออยากเซ กะเป็นลมเป็นแล้ง
ฮ้องอ้าแฮงๆ อ้า อ้าระงม เดอ
เฮิงเอย เฮิงเอย เออ ๆ
เอิงเอย ชะเออ เฮิงเอย
ชะเออ เอิงเอ่ย หละชะ
เออเฮิงเอย เด้อนางเดอ
หละเด้อๆ นางเดอ อ้าปาก
อ้ำข้าวต้มแล้วสาวเอ้ยสิบ่เซ
เอ เอ๊ เที่ยวกันมา
เราไปเที่ยวกันมา
ไปเที่ยวกันมา แล้วอาร์ซีเอ
เราไปเปิดหูแถวรัชดา
แล้วไปเปิดตาย่านอาร์ซีเอ
ไปเที่ยวกันมาแล้วก็อาร์ซีเอ
อาร์ซีเอ ซีเอ
.เอ เอ๊ เที่ยวกลางวัน
ย่านไหนท่อกลางคืน
ถ้าเที่ยวกลางคืนต้องอาร์ซีเอ
เห็นบาร์เธคแว็บ
แวะความสุขเหลิง
กับย่านบันเทิงเวิ้งอาร์ซีเอ
เมื่อเที่ยวกลับมา
แล้วก็อาร์ซีเอ อาร์ซี
อาร์ซีเอ

รวมผลงานเพลง ของ ลูกแพร-ไหมไทย

ฟังเพลง online อาร์ซีเอ