คอร์ดเพลง เนื้อร้องเพลง เกลียดความสงสาร – วายน็อทเซเว่น เพลงใหม่ล่าสุด

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง เกลียดความสงสาร

เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง

เกลียดความสงสาร – วายน็อทเซเว่น

ดนตรี : / Bm7 / F#m / Bm7 / A / Bm7 / F#m / E / A /


อย่า
Bm7
รักกัน ง่าย
F#m
ง่าย เพราะ
Bm7
ความ เห็น
A
ใจ อย่า
Bm7
เข้ามา ชิด
F#m
ใกล้ อย่าป
E
ลอบใจ ฉัน
A
เลย

อย่ามา
F#m
สงสาร
E
อย่ามาเห็
B7
นใจ หากมาเพร
Dmaj7
าะฉัน ไม่มีใ
E
คร ก็อย่า มาให้
B7
เจอ


ดนตรี : / Dmaj7 / A / G / F#m /


อยากจะรัก
B7
เธอ 
Dmaj7
เพราะฉันดี
A
พอ

แต่ถ้า
Dmaj7
เธอ ต้อง
F#m
การ รัก
Dmaj7
ใคร  ซัก
A
คน จะหา
Dmaj7
ใคร  ซัก
F#m
คน  
E
ที่จะเคียงข้าง
A
เธอ

ให้มา
F#m
หาฉัน 
E
ด้วยความมั่น
B7
ใจ หากมาเพร
Dmaj7
าะฉัน ไม่มีใ
E
คร ก็อย่ามาให้
B7
เจอ


จะ
Dmaj7
มีใจ  ให้
A
กัน ต้องรั
G
กฉัน เพราะคู่ควร กั
F#m
บเธอ อยากจะรัก
B7
เธอ 
D
เพราะ
A
ฉันดีพอ


ดนตรี : / Dmaj7 / F#m / Dmaj7 / A / Dmaj7 / F#m / E / A /


เกลียดความ
F#m
สงสาร
E
เกลียดความเห็น
B7
ใจ หากมาเพร
Dmaj7
าะฉัน ไม่มีใ
E
คร ก็อย่ามาให้
B7
เจอ


( ซ้ำ * )


หากจะรักกั
B7
น   
D
ก็ต้องคู่
A
ควร


ดนตรี : / A / ( 7 ครั้ง )

ศิลปิน โดย วายน็อทเซเว่น

ฟังเพลงสด เกลียดความสงสาร