เนื้อร้อง คอร์ดเพลง เคยตายมาแล้ว – วายน็อทเซเว่น เพลงเพราะๆ

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง เคยตายมาแล้ว

เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง

เคยตายมาแล้ว – วายน็อทเซเว่น

ดนตรี : / Bb F / Gm D7 / Eb Cm / Bb /


ถ้าหากเธอ
Gm
เห็น ฉันเหมือน
F
คนไม่แคร์อะ
C7
ไร แหละมี
Gm
ชีวิต แขวนไว้
F
บนเส้นด้ายอย่าง
C7
นี้

ที่ประ
Gm
ชด ใช้ชี
F
วิตทำตัวแบบ
C7
เสี่ยงตาย ก็จงอย่า
Gm
ถาม ว่าทำ
F
ไมฉันทำแบบ
C7
นี้


ก็ไม่
Eb
เห็น มี
D7
อะไร 
Gm
ให้กลัวต่อ
F
ไป ผ่านมา
Bb
แล้ว
Eb
เรื่องร้ายแรง
F
กว่านี้


** 
Bb
 
F
แล้วเธอรู้ไว้
Gm
เลย เคยตายมา
D7
แล้วเพราะคนคน
Eb
หนึ่ง
Edim
ที่จะเคยทอด
F
ทิ้งกันไป

Bb
 เธอทำให้
F
ฉันตายด้านมา
Gm
นาน เธอทำให้
D7
ฉันไร้ความรู้
Eb
สึก 
Edim
 อยู่ไป
F
ก็เหมือน
Bb
ตาย


เกือบลืมขอบ
Gm
ใจ ที่เธอ
F
ยังหวังดีต่อ
C7
กัน แต่ในวัน
Gm
นั้น ฉันว่า
F
เธอไม่ใช่แบบ
C7
นี้

ก็คง
Gm
สาย สายไป
F
แล้วที่เธอจะ
C7
ห่วงฉัน จะเจอะอย่าง
Gm
ไร ฉันก็
F
คงไม่ตายอีก
C7
ที


( ซ้ำ * , ** )


ดนตรี : / Bb F / Gm D7 / Eb Ebdim / F /


Bb
 เธอทำให้
Bbmaj7
ฉันตายด้านมา
Gm
นาน เธอทำให้
D7
ฉันไร้ความรู้
Eb
สึก 
Edim
 อยู่ไป
F
ก็เหมือน
Bb
ตาย

เจ้าของผลงานเพลง โดย วายน็อทเซเว่น

ฟังเพลงสด เคยตายมาแล้ว