คอร์ดเพลง เนื้อเพลง เต็มใจให้ – ศุ บุญเลี้ยง เพลงชิวๆ

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง เต็มใจให้

เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง

เต็มใจให้ – ศุ บุญเลี้ยง

ดนตรี : / D A / G / D A / G /


 
ฉัน
D
รู้ ควร
A
รักเธออ
Bm
ย่างไร เพราะ
G
รู้ ความ
A
จริงเป็นเ
D
ช่นไร

 
ฉัน
G
รัก รัก
A
เธอ เพราะ 
D
ใจ  
A
อยาก 
Bm
ให้   ใช่
G
รัก เพียง
Abdim
เพื่อครอบ
A
ครอง

 
ไม่
D
เคย ร้อง
A
ขอ รัก
Bm
ตอบ ไม่
G
เคย เรียก
A
ร้อง สิ่ง
D
ใด

 
เพียง
G
เธอ รับ
A
รู้ มี 
D
ฉัน  
A
คอย ห่วง
Bm
ใย  สิ่ง
G
นั้น มัน
A
มากมายเกิน
D
พอ


G
 
A
พียง ได้
Bm
คิดถึง  
A
     
G
  แค่
A
นี้  ก็
Bm
สุขใจ  
A
 

G
  แม้เ
A
ธอ อยู่
D
ไกล 
A
แสน 
Bm
ไกล    
G
  แม้
A
ใคร อยู่ข้าง
D
เธอ


** 
 
ฉัน
D
รู้ควร
A
รักเธออย่าง
Bm
ไร จึง
G
ยอม เข้า
A
ใจ ทุก
D
อย่าง

 
ไม่
G
ช้ำ ไม่เ
A
สียใจ ไม่
D
เคย  
A
บาด 
Bm
หมาง ทุก
G
อย่าง เต็ม
A
ใจ ให้
D
เธอ


ดนตรี : / D A / Bm / G A / D / G A / D A Bm / G A / D /


( ซ้ำ * , ** )


 
ไม่
G
ช้ำ ไม่เ
A
สียใจ ไม่
D
เคย  
A
บาด 
Bm
หมาง ทุก
G
อย่าง เต็ม
A
ใจ ให้
D
เธอ

ศิลปิน ของ ศุ บุญเลี้ยง

ฟังเพลง online เต็มใจให้