เนื้อเพลง คอร์ดเพลง อ้ายแหมบลำเต้ย – สมจิตร-ดอกฟ้า เพลงฮิต

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง อ้ายแหมบลำเต้ย

อ้ายแหมบลำเต้ย – สมจิตร-ดอกฟ้า

……………
ญ.ลำหยังกะได้
ลำหยังกะได้
ขอให้เป็นลำ
เอ้าลำเอ้าลำ
ลำหยังกะลำ
ช.ข่อยบ่อยากลำ
กะมาคุมข่อยลำ
ข่อยบ่อยากลำ
ข่อยลำบ่แซบ
คนดังแหมบ
ลำบ่ถนัด
ข่อยลำบ่ซัด
ให้ลำอยู่ตี๊
เสียงข่อยบ่ดี
ลำกะบ่ม่วน
เสียงข่อยกะห่วน
อย่าให้ข่อยลำเถอะ
ญ.ลำโลดอ้ายเอ้าลำลำลำ
บ่ม่วนกะลำเอ้าลำลำอ้าย
หมอลำข่อยนี่มักหลาย
หมอลำข่อยนี่มักหลาย
ลำโลดอ้ายอย่าอายลำลำ
ช.ให้ลำข่อยกะสิลำ
มันมีหลายลำ
ลำเพลินลำแพน
ลำเต้ยลำเดินขอนแก่น
สิฟังลำแพน
หรือว่าลำเพลิน
ญ.ฟังลำเต้ยเด้ออ้ายแหมบ
ถนัดลำหยังล่ะอ้าย
ถนัดลำหยังล่ะอ้ายแหมบ
เอ้าลำแซบแซบ
ให้ข่อยฟังแนอ้าย
ช.เอ้าลำกะลำ ฟังเด้อ
ญ.จ้า
ช.แฮ่ม
ฟังเต้ยพม่าลำขวาน
ฟังเต้ยพม่าลำขวาน
ขอเชิญชวนน้องยา
ลุกขึ้นมาลำฟ้อน
แม่เกสรดอกบัว
ถามหน่อยทูลหัว
เจ้ามีผัวหรือยังไม่มี
ตอบหน่อยคนดี
ถ้ายังไม่มีสิขอจับจอง
ถ้าหากไม่มีเจ้าของ
สิขอจับจองเจ้าคนดี
ญ.โอ้ยอ้ายแหมบ
มาลำม่วนแท้อ้าย
ช.ขนาดลำเล่นซือซือเด้นี่
ญ.ลำโลดอ้ายเอ้าลำลำลำ
บ่ม่วนก็ลำเอ้าลำลำอ้าย
หมอลำข่อยนี่มักหลาย
หมอลำข่อยนี่มักหลาย
ลำโลดอ้ายอย่าอายลำลำ
ช.ให้ลำข่อยกะสิลำ
มันมีหลายลำ
ลำเพลินลำแพน
ลำเต้ยลำเดินขอนแก่น
สิฟังลำแพน
หรือว่าลำเพลิน
ญ.ฟังลำเต้ยเด้ออ้ายแหมบ
ถนัดลำหยังล่ะอ้าย
ถนัดลำหยังล่ะอ้ายแหมบ
เอ้าลำแซบแซบ
ให้ข่อยฟังแนอ้าย
ช.เอ้าลำกะลำ ฟังเด้อ
ญ.จ้า
ช.เฮ่อ
ฟังเต้ยพม่าลำขวาน
ฟังเต้ยพม่าลำขวาน
ขอเชิญชวนน้องยา
ลุกขึ้นมาลำฟ้อน
แม่เกสรดอกบัว
ถามหน่อยทูลหัว
เจ้ามีผัวหรือยังไม่มี
ตอบหน่อยคนดี
ถ้ายังไม่มีสิขอจับจอง
ถ้าหากไม่มีเจ้าของ
สิขอจับจองเจ้าคนดี

ผลงานเพลง นักร้อง สมจิตร-ดอกฟ้า

ฟังเพลง ยูทูป อ้ายแหมบลำเต้ย