เนื้อเพลง คอร์ดเพลง เจ็บ – สมศักดิ์ เทพานนท์ เพลงฮิต

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง เจ็บ

เจ็บ – สมศักดิ์ เทพานนท์

..ดนตรี.17.Bars…15..16
17.เจ็บช้ำ ที่ใจ
.เจ็บไหน ไม่เท่า
.เจ็บปวดใจ ไม่บรรเทา
.ถูกเขา ทอดทิ้ง
.เจ็บช้ำ ทั่วกาย
.เจ็บร้าย แรงยิ่ง
.บอกว่ารัก แต่ไม่จริง
.ยอดหญิงแรมรา
.หลอกให้รัก หลอกให้หลง
.เพ้อพะวงร่ำหา
.น้ำใจดำ ใช้คำฆ่า
.ให้ตายช้า ทำไม
.เจ็บช้ำ คร่ำครวญ
.ยิ่งหวน ชวนใคร่
.เจ็บใจนาง ช่างเปลี่ยนไป
.เจ็บใจ จริง จริง

ดนตรี.8.Bars..6..7..
8.เจ็บช้ำ ที่ใจ
.เจ็บไหน ไม่เท่า
.เจ็บปวดใจ ไม่บรรเทา
.ถูกเขา ทอดทิ้ง
.เจ็บช้ำ ทั่วกาย
.เจ็บร้าย แรงยิ่ง
.บอกว่ารัก แต่ไม่จริง
.ยอดหญิง แรมรา
.หลอกให้รัก หลอกให้หลง
.เพ้อพะวง ร่ำหา
.น้ำใจดำ ใช้คำฆ่า
.ให้ตายช้า ทำไม
.เจ็บช้ำคร่ำครวญ
.ยิ่งหวน ชวนใคร่
.เจ็บใจนาง ช่างเปลี่ยนไป
.เจ็บใจ จริง จริง
.เจ็บใจ จริง จริง

รวมผลงานเพลง ของ สมศักดิ์ เทพานนท์

ฟังเพลงฟรี เจ็บ