คอร์ดเพลง เนื้อเพลง เทียนหยด – สลักจิตร ดวงจันทร์ เพลงใหม่ๆ

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง เทียนหยด

เทียนหยด – สลักจิตร ดวงจันทร์

เจ้าบ่าวเจ้าสาวแต่งกัน
ถึงตอนสำคัญคือส่งตัวเข้าหอ
เจ้าบ่าวก็ไม่รีรอ
ทำอย่างต้องใจคือดับไฟในห้อง
ดับไฟจนเหี้ยนเตียน
และจุดเทียนส่อง
ดับไฟจนเหี้ยนเตียน
และจุดเทียนส่อง
เจ้าสาวก็กลัวเทียนหยดใส่เอา
จะบอกเจ้าบ่าวก็ไม่กล้าร่ำร้อง
ก็ตัวเจ้าสาวลิ้นไก่เธอสั้น
ก็ตัวเจ้าสาวลิ้นไก่เธอสั้น
ไม่กล้าพูดกันคงได้แต่มอง
ก็ตัวเจ้าสาว
กลัวเจ้าบ่าวทราบกรรม
ว่าลิ้นไก่สั้นเลยได้แต่มอง
นึกติดใจว่าเดี๋ยวหยด
เดี๋ยวหยดฮึไหม้จนหมด
เทียนหยดใส่ท้อง
.เจ้าสาวเธอคงเหลืออด
เลยพูดมาหมดทั้งโกรธทั้งร้อง
นึกแล้วเดี๋ยวหยดเดี๋ยวหยด
โอ้ย หยดจริงๆ
ไม่รู้จะดูอะไรหนักหนา
อู๊ย บ้าจริงๆ..
……ดนตรี……
เจ้าบ่าวเจ้าสาวแต่งกัน
ถึงตอนสำคัญคือส่งตัวเข้าหอ
เจ้าบ่าวก็ไม่รีรอ
ทำอย่างต้องใจคือดับไฟในห้อง
ดับไฟจนเหี้ยนเตียน
และจุดเทียนส่อง
ดับไฟจนเหี้ยนเตียน
และจุดเทียนส่อง
เจ้าสาวก็กลัวเทียนหยดใส่เอา
จะบอกเจ้าบ่าวก็ไม่กล้าร่ำร้อง
ก็ตัวเจ้าสาวลิ้นไก่เธอสั้น
ก็ตัวเจ้าสาวลิ้นไก่เธอสั้น
ไม่กล้าพูดกันคงได้แต่มอง
ก็ตัวเจ้าสาว
กลัวเจ้าบ่าวทราบกรรม
ว่าลิ้นไก่สั้นเลยได้แต่มอง
นึกติดใจว่าเดี๋ยวหยด
เดี๋ยวหยดฮึไหม้จนหมด
เทียนหยดใส่ท้อง
.เจ้าสาวเธอคงเหลืออด
เลยพูดมาหมดทั้งโกรธทั้งร้อง
นึกแล้วเดี๋ยวหยดเดี๋ยวหยด
โอ้ย หยดจริงๆ
ไม่รู้จะดูอะไรหนักหนา
อู๊ย บ้าจริงๆ.

ศิลปิน นักร้อง สลักจิตร ดวงจันทร์

ฟังเพลง ยูทูป เทียนหยด