คอร์ดเพลง เนื้อเพลง เดือนดารา – สวลี ผกาพันธ์ เพลงใหม่ๆ

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง เดือนดารา

เดือนดารา – สวลี ผกาพันธ์

..ดู เดือน ดารา
เมื่อยามลับท้องน-ภา
ยิ่งคิด ยิ่งพา ใจ เศร้า
แสง ส-ว่าง ที่ เคย พร่าง พราว
ยังเร้าใจอยู่ ไม่ รู้ เลือน
..งาม แสงเดือนเป็นเพื่อน ชม
ชุ่ม ชื่น อารมณ์
ลม ค่อยพัดมาเยือน
คล้าย ความ รัก เตือน
เหมือน ดัง ดารา
ส่องฟากฟ้า ให้ งาม
..คอย เมื่อครามีจันทร์เยือนมา
แสน เศร้า อุรา พา รัก ไกล
….ดู เดือน ดารา
เมื่อยามลับไป ไกลตา
ก่อนนี้ เคยมา อยู่ ใกล้
แสง ส่อง ต้องดวง หทัย
เรารัก เราใคร่ ได้ชิดชม
ยาม นี้เดือนเตือน จากจร
ซ่อน ทรวง ส-ท้อน
ถอนจากรักจำตรม
นภา ระทม ไร้เดือน เพื่อนชม
ชอก ช้ำ จำ ลา
..เดือน จะลับไปทุกโมงยาม
ความ รัก ร่วง เลย พลอยเศร้า ใจ….

ศิลปิน นักร้อง สวลี ผกาพันธ์

ฟังเพลงใหม่ เดือนดารา