คอร์ดเพลง เนื้อเพลง เก้าสายไม่ได้รับ – สายัณห์ วันรุ่ง เพลงเพราะ

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง เก้าสายไม่ได้รับ

เก้าสายไม่ได้รับ – สายัณห์ วันรุ่ง

..มื้อหนึ่งข้อยคาเกียแต่ไก่
มื้อหนึ่งข้อยคาเกียแต่ไก่
เลยบ่ได้รับสายจักผู้ใด๋โทรมา
เก้าสายบ่ได้รับกะยังว่า
เก้าสายบ่ได้รับกะยังว่า
เลยลองค้นหา
แม่นผู้ใด๋โทรแหน่
สายแรกอาจารย์หนุ่มภูไท
สายแรกอาจารย์หนุ่มภูไท
ต้องคุมข้อยไปให้หยอดตาแท้ๆ
สายนี้ข้อยย้านคักย้านแหน่
กินบ่ได้ซ้ำแหม
เผิ่นเป็นอาจารย์ใหญ่
สายสองแม่นอาจารย์คมเคียว
ต้องซวนข้อยไปเที่ยว
กินแล้วเซ็นเอาไว้
แล้วยากให้เมียนำไปจ่าย
จักว่าเป็นแนวใด๋
ข้อยโลดเบิ่งบ่ออก
สายสามอาจารย์โชคโทรมา
เฒ่านี้ต้องพา
ข้อยเปิดเบิ่งมวยนอก
เชียร์มวยจักว่าเข่าว่าศอก
บาดมวยไทยถืกน๊อค
ฮ่วยมันเป็นพิสัง
สายสี่แม่นสักจึ๊กคนดัง
สายสี่แม่นสักจึ๊กคนดัง
ตั้งแต่ได้เล่นหนัง
บ่เคยถามข่าวหมู่
สายห้าจั่งแม่นข้อยเสียดาย
ต่าย อรทัย จักโทรมาหยังบู๋
โทรมากะยามเฮาบ่อยู่
ต่อสายผิดบู๋แนวบ่ฮู้จักกัน
สายหกนี่กะแห่งสำคัญ
เจ๊ตุกตาท่อนั้น
บ่แม่นเบอร์ผู้ใด๋
ต้องถามเลขข้อยจนได้
เพราะว่ามันใกล้มื้อเลขสิออก
สายเจ็ดนี่จังแม่นย้ำตอก
สายเจ็ดนี่จังแม่นย้ำตอก
เคยอกหักช้ำชอก
ย้อนนุ่น วงสวรรค์
เผิ่นบ่เบิ่งดอกสายัณห์
เผิ่นมีคู่หมั้นเป็นดาราคือกัน
สายแปดจักแค๊ดแล๊ดมาแต่ไส
บ่ได้บันทึกไว้บ่แม่นคนสำคัญ
ลองโทรคืนไปเบอร์นั้น
เฮ็ดให้ข้อยใจสั่น
แม่นนางงามจักรวาล
สายเก้าทำให้ข้อยรำคาญ
สายเก้าโอ๊ยจั่งแม่นข้อยย้าน
เป็นเบอร์อี่อยู่บ้าน
เทียวโทรขอตั้งแต่เงิน
เทียวโทรขอตั้งแต่เงิน.
..มื้อหนึ่งข้อยคาเกียแต่ไก่
มื้อหนึ่งข้อยคาเกียแต่ไก่
เลยบ่ได้รับสายจักผู้ใด๋โทรมา
เก้าสายบ่ได้รับกะยังว่า
เก้าสายบ่ได้รับกะยังว่า
เลยลองค้นหา
แม่นผู้ใด๋โทรแหน่
สายแรกอาจารย์หนุ่มภูไท
สายแรกอาจารย์หนุ่มภูไท
ต้องคุมข้อยไปให้หยอดตาแท้ๆ
สายนี้ข้อยย้านคักย้านแหน่
กินบ่ได้ซ้ำแหม
เผิ่นเป็นอาจารย์ใหญ่
สายสองแม่นอาจารย์คมเคียว
ต้องซวนข้อยไปเที่ยว
กินแล้วเซ็นเอาไว้
แล้วยากให้เมียนำไปจ่าย
จักว่าเป็นแนวใด๋
ข้อยโลดเบิ่งบ่ออก
สายสามอาจารย์โชคโทรมา
เฒ่านี้ต้องพา
ข้อยเปิดเบิ่งมวยนอก
เชียร์มวยจักว่าเข่าว่าศอก
บาดมวยไทยถืกน๊อค
ฮ่วยมันเป็นพิสัง
สายสี่แม่นสักจึ๊กคนดัง
สายสี่แม่นสักจึ๊กคนดัง
ตั้งแต่ได้เล่นหนัง
บ่เคยถามข่าวหมู่
สายห้าจั่งแม่นข้อยเสียดาย
ต่าย อรทัย จักโทรมาหยังบู๋
โทรมากะยามเฮาบ่อยู่
ต่อสายผิดบู๋แนวบ่ฮู้จักกัน
สายหกนี่กะแห่งสำคัญ
เจ๊ตุกตาท่อนั้น
บ่แม่นเบอร์ผู้ใด๋
ต้องถามเลขข้อยจนได้
เพราะว่ามันใกล้มื้อเลขสิออก
สายเจ็ดนี่จังแม่นย้ำตอก
สายเจ็ดนี่จังแม่นย้ำตอก
เคยอกหักช้ำชอก
ย้อนนุ่น วงสวรรค์
เผิ่นบ่เบิ่งดอกสายัณห์
เผิ่นมีคู่หมั้นเป็นดาราคือกัน
สายแปดจักแค๊ดแล๊ดมาแต่ไส
บ่ได้บันทึกไว้บ่แม่นคนสำคัญ
ลองโทรคืนไปเบอร์นั้น
เฮ็ดให้ข้อยใจสั่น
แม่นนางงามจักรวาล
สายเก้าทำให้ข้อยรำคาญ
สายเก้าโอ๊ยจั่งแม่นข้อยย้าน
เป็นเบอร์อี่อยู่บ้าน
เทียวโทรขอตั้งแต่เงิน
เทียวโทรขอตั้งแต่เงิน.

ศิลปิน โดย สายัณห์ วันรุ่ง

ฟังเพลง ยูทูป เก้าสายไม่ได้รับ