คอร์ดเพลง เนื้อเพลง อย่าลืมบ้านเฮา – สายัณห์ สัญญา เพลงฮิต

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง อย่าลืมบ้านเฮา

อย่าลืมบ้านเฮา – สายัณห์ สัญญา

…ดนตรี…..
…อยู่กรุงมาดล
อย่าเสียคนเด้อหล่า
ห้วยหนองคลองนา
เคยได้กินได้อาบ
อย่าลืมอีสานบ้านเฮา
บ้านเกิดถิ่นเก่า
หนุ่มสาวโปรดทราบ
ดินแดนที่สูงที่ราบ
กลับไปกราบเท้าพ่อแม่บ้างเน้อ
ยามเทศกาล
คึดฮอดบ้านบ้างเด้อหล่า
เดี๋ยวเขาสิว่าเจ้าลืมโตกันเด้อ
อยู่กรุงอย่าหลงแสงไฟ
อย่าได้ปล่อยกายปล่อยใจเลินเล่อ
ให้เจ้าเมือบ้านบ้างเน้อ
จะได้เจอสิ่งเก่าๆ เตือนใจ
สาโท เหล้าโหล ยาดอง
พ่อแม่พี่น้องยังจำได้ไหม
สงกรานต์อย่าลืมบ้านนา
พี่ป้านาอาคอยหาชื่นใจ
คึดฮอดให้คึดฮอดหลายๆ
ถิ่นกำเนิดเกิดกาย
อีสานบ้านเฮา
เมือกินบ้านตนปีละหนยังดี
หนึ่งครั้งหนึ่งปีรดน้ำดำหัวผู้เฒ่า
ปู่ย่าตายายผูกฝ้ายข้อมือ
ตามความเชื่อถือประเพณีเก่าๆ
อย่าลืมอีสานบ้านเฮา
หนุ่มๆ สาวๆ อย่าลืมเมือบ้านเฮาเด้อ
…ดนตรี…..
…สาโท เหล้าโหล ยาดอง
พ่อแม่พี่น้องยังจำได้ไหม
สงกรานต์อย่าลืมบ้านนา
พี่ป้านาอาคอยหาชื่นใจ
คึดฮอดให้คึดฮอดหลายๆ
ถิ่นกำเนิดเกิดกาย
อีสานบ้านเฮา
เมือกินบ้านตนปีละหนยังดี
หนึ่งครั้งหนึ่งปีรดน้ำดำหัวผู้เฒ่า
ปู่ย่าตายายผูกฝ้ายข้อมือ
ตามความเชื่อถือประเพณีเก่าๆ
อย่าลืมอีสานบ้านเฮา
หนุ่มๆ สาวๆ อย่าลืมเมือบ้านเฮาเด้อ

ผลงานเพลง นักร้อง สายัณห์ สัญญา

Related Posts

ฟังเพลงฟรี อย่าลืมบ้านเฮา