เนื้อเพลง คอร์ดเพลง ออนซอน – สีไพร สารีวงษ์ เพลงเพราะ

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง ออนซอน

ออนซอน – สีไพร สารีวงษ์

ออนซอน ออนซอน ออนซอน
ขวัญอ่อน เจ้าช่างงามหลายๆ
ดวงตา งามชม้อยตาชาย
ชวนให้ใจหลงไหล
เพ้อพะวง หมายปอง
ออนซอน ออนซอน ออนซอน
ขวัญอ่อน ใครที่งามยังเป็นรอง
ผิวพรรณ ผ่องงามแท้ดั่งทอง
แรกได้เจอนวลน้อง
พี่จ้องตาเป็นมัน
.รัก เจ้าหลาย
รู้ไหม เจ้าจอมขวัญ
พี่พร่ำเพ้อ ถึงเธอทุกคืนวัน
จนพี่นั้น ไม่ได้กิน ไม่ได้นอน
.คนดี คนดี คนดี
รักพี่ได้ไหมเจ้างามงอน
หวังใจได้รับขวัญบังอร
ได้ร่วมเรียงเคียงหมอน
เป็นคู่นอนชมเชย
….ดนตรี…
ออนซอน ออนซอน ออนซอน
ขวัญอ่อน เจ้าช่างงามหลายๆ
ดวงตา งามชม้อยตาชาย
ชวนให้ใจหลงไหล
เพ้อพะวง หมายปอง
.ออนซอน ออนซอน ออนซอน
ขวัญอ่อน ใครที่งามยังเป็นรอง
ผิวพรรณผ่องงามแท้ดั่งทอง
แรกได้เจอนวลน้อง
พี่จ้องตาเป็นมัน
.รัก เจ้าหลาย
รู้ไหม เจ้าจอมขวัญ
พี่พร่ำเพ้อ ถึงเธอทุกคืนวัน
จนพี่นั้น ไม่ได้กิน ไม่ได้นอน
.คนดี คนดี คนดี
รักพี่ได้ไหมเจ้างามงอน
หวังใจได้รับขวัญบังอร
ได้ร่วมเรียงเคียงหมอน
เป็นคู่นอนชมเชย

เจ้าของผลงานเพลง นักร้อง สีไพร สารีวงษ์

ฟังเพลง ออนไลน์ 24 ชั่วโมง ออนซอน