เนื้อร้อง คอร์ดเพลง เจ้นดินเจ้นฟ้า – สุนทรี เวชานนท์ เพลงเพราะๆ

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง เจ้นดินเจ้นฟ้า

เจ้นดินเจ้นฟ้า – สุนทรี เวชานนท์

ความฮักเอย ฮักเกยใฝ่หา
ดินฟ้าเอย ข้าเกยไขว่คว้า
เทิดทูน บูชา ปรารถนาเคียงคู่
กู้สอง ครองคล้องใจ.
แดนแคว้นใด ได้เกยฮ่วมฝัน
เกยฮักมั่น สัญญา บ่คลาย
สุดสิ้น สลาย
พรากหาย ตายจาก
บ่พราก ฮักนี้ มีไว้.
..โอ โอ้ ละหนอ
ขอดินฟ้ามาเป็นพยาน.
อันความ ฮักข้านี้
ตึงบ่มีสิ้น เจ้นดินสลาย
ขอความ ฮักมั่นมิคลาย
ตราบเต้าสาย น้ำยัง ไหลริน
ขอความ ฮักนี้บ่สิ้น
เจ้นดิน เจ้นฟ้า
โอ โอ้ ละหนอ
ขอดินฟ้ามาเป็นพยาน.
อันความ ฮักข้านี้
ตึงบ่มีสิ้น เจ้นดินสลาย
ขอความ ฮักมั่นมิคลาย
ตราบเต้าสาย น้ำยังไหลริน
ขอความ ฮักนี้บ่สิ้น
เจ้นดิน เจ้นฟ้า.
ความฮักเอยแม้ใคร ใฝ่หา
ความฮักมาแนบทรวง ห่วงใย
เทิด ทูนไว้ มั่นใจ ฮักแต๊
บ่ ผันแปรเจ้นดิน เจ้นฟ้า
เทิด ทูนไว้ มั่นใจ ฮักแต๊
บ่ผันแปร เจ้นดิน เจ้น ฟ้า

ผลงานเพลง นักร้อง สุนทรี เวชานนท์

ฟังเพลง ออนไลน์ เจ้นดินเจ้นฟ้า