เนื้อร้อง คอร์ดเพลง เขมรไล่ควาย – สุรชัย สมบัติเจริญ เพลงชิวๆ

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง เขมรไล่ควาย

เขมรไล่ควาย – สุรชัย สมบัติเจริญ

เราชาวนาอยู่กับควาย
พอหมดงานไถ
เราจูงฝูงควายเข้าบ้าน
พออาบน้ำควายสำราญ
แล้วเสร็จจากงาน
เบิกบานร้องเพลงรำวง
เราชาวนาสุขสบาย
คืนค่ำเดือนหงาย
เราขี่หลังควายร้องส่ง
ทั้งฉิ่ง ทั้งกลอง ฆ้อง โหม่ง
จ๊ะเท่งเทงมง
รำวงแสนเพลิดเพลินใจ
แม้นใครอิจฉา
มันน่าหัวเราะ
จะเยาะพวกเรามิได้
ลมเย็นๆ ร้องเขมรไล่ควาย
แปลกใจ ควายมันไม่อาทร
เจอคนงอนค่อนว่าคน
ว่าโง่เป็นควาย
ฉันไม่นึกอายคนค่อน
ควรชั่งยั้งใจไว้ก่อน
โฉมแม่บังอร
สิ้นงอนแล้วได้ขี่ควาย

Solo 17 Bars.15…16…17…
เราชาวนาอยู่กับควาย
พอหมดงานไถ
เราจูงฝูงควายเข้าบ้าน
พออาบน้ำควายสำราญ
แล้วเสร็จจากงาน
เบิกบานร้องเพลงรำวง
เราชาวนาสุขสบาย
คืนค่ำเดือนหงาย
เราขี่หลังควายร้องส่ง
ทั้งฉิ่ง ทั้งกลอง ฆ้อง โหม่ง
จ๊ะเท่งเทงมง
รำวงแสนเพลิดเพลินใจ
แม้นใครอิจฉา
มันน่าหัวเราะ
จะเยาะพวกเรามิได้
ลมเย็นๆ ร้องเขมรไล่ควาย
แปลกใจ ควายมันไม่อาทร
เจอคนงอนค่อนว่าคน
ว่าโง่เป็นควาย
ฉันไม่นึกอายคนค่อน
ควรชั่งยั้งใจไว้ก่อน
โฉมแม่บังอร
สิ้นงอนแล้วได้ขี่ควาย.

เจ้าของผลงานเพลง ของ สุรชัย สมบัติเจริญ

ฟังเพลงฟรี เขมรไล่ควาย