คอร์ดเพลง เนื้อเพลง เขมรไล่ควาย – สุรชาติ สมบัติเจริญ เพลงใหม่ล่าสุด

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง เขมรไล่ควาย

เขมรไล่ควาย – สุรชาติ สมบัติเจริญ

ดนตรี 16 ห้อง..14…
15…16 เราชาวนา อยู่กับควาย
พอหมดงานไถ
เราจูงฝูงควายเข้าบ้าน
พออาบน้ำควายสำราญ
แล้วเสร็จจากงาน
เบิกบาน ร้องเพลงรำวง
เราชาวนา สุขสบาย
คืนค่ำเดือนหงาย
เราขี่หลังควาย ร้องส่ง
ทั้งฉิ่งทั้งกลอง ฆ้องวง
ชะเท่งมง
รำวง แสนเพลิดเพลินใจ
แม้นใครอิจฉา มันน่าหัวเราะ
จะเยาะ พวกเรามิได้
ลมเย็นเย็น ร้องเขมรไล่ควาย
แปลกใจ ควายมันไม่อาทร
เจอคนงอนค่อนว่าคน
ว่าโง่เป็นควาย
ไยไม่นึกอาย คำค่อน
ควรชั่งยั้งใจไว้ก่อน
โถแม่บังอร
สิ้นงอน แล้วให้ขี่ควาย
ดนตรี 16 ห้อง..14…
15…16 เราชาวนา อยู่กับควาย
พอหมดงานไถ
เราจูงฝูงควายเข้าบ้าน
พออาบน้ำควายสำราญ
แล้วเสร็จจากงาน
เบิกบาน ร้องเพลงรำวง
เราชาวนา สุขสบาย
คืนค่ำเดือนหงาย
เราขี่หลังควาย ร้องส่ง
ทั้งฉิ่งทั้งกลอง ฆ้องวง
ชะเท่งมง
รำวง แสนเพลิดเพลินใจ
แม้นใครอิจฉา มันน่าหัวเราะ
จะเยาะ พวกเรามิได้
ลมเย็นเย็น ร้องเขมรไล่ควาย
แปลกใจ ควายมันไม่อาทร
เจอคนงอนค่อนว่าคน
ว่าโง่เป็นควาย
ไยไม่นึกอาย คำค่อน
ควรชั่งยั้งใจไว้ก่อน
โถแม่บังอร
สิ้นงอน แล้วให้ขี่ควาย

เจ้าของผลงานเพลง นักร้อง สุรชาติ สมบัติเจริญ

ฟังเพลง เขมรไล่ควาย