เนื้อเพลง คอร์ดเพลง อย่าล้อเล่น – หนุ่ม กะลา เพลงชิวๆ

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง อย่าล้อเล่น

เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง

อย่าล้อเล่น – หนุ่ม กะลา

ดนตรี : / G / D / Em / C D /


คำเรื่อย
G
เปื่อย ก็เหนื่อยใจทุก
D
คน สับสนกับคำว่า
Em
รัก จากปากของ
C
เธอ 

G
จะทำอย่างนั้นไปทำ
D
ไม ถึงไหน
Em
กัน ให้เป็นฉันคนสุด
C
ท้ายได้ไหม
D
เธอ


อย่า
G
บอกสัก
D
คำว่ารัก ถ้า
Em
หากไม่ให้
C
ความสำคัญ
G
หากไม่ชัด
D
เจนอย่าเล่นแบบ
C
นี้

ถ้า
Em
อยากรัก
D
ใครก็รัก ก็
C
บอกรักเขาให้ดีดี
Em
บอกว่ารักที่
D
แปลว่ารักเท่า
C
นี้ ถ้า
D
แม้เธอมีหัวใจ


ดนตรี : / G / D /


คือเรื่อง
G
ด่วน ที่เธอควรต้อง
D
ทำ ก่อนที่คำว่า
Em
รัก มันจะไร้
C
ผล

G
คือเธอต้องรักใครสัก
D
คน กว่าใคร
Em
ใคร ก่อนไม่เหลือใครให้
C
รักแม้สัก
D
คน


( ซ้ำ * )


ดนตรี : / Em / D / C / D /

ดนตรี : / Em / D / C / C / Em / D / C / D /


( ซ้ำ * )


G
 
Em
  ไม่
C
รักอย่าเล่นแบบ
G
นี้  
D
 
Em
  ถ้า
C
เธอยังมีหัว
G
ใจ 
D
 
Em
 

อย่า
C
ล้อเล่นกันอย่าง
G
นี้  
D
 
Em
  ถ้า
C
เธอยังมีหัว
G
ใจ

ศิลปิน โดย หนุ่ม กะลา

ฟังเพลง อย่าล้อเล่น