คอร์ดเพลง เนื้อเพลง เขาจะรู้บ้างไหม – หนุ่ม กะลา เพลงฮิต

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง เขาจะรู้บ้างไหม

เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง

เขาจะรู้บ้างไหม – หนุ่ม กะลา

ดนตรี : / D F#m / G A / ( 2 ครั้ง )


D
ได้แต่ปลอบ
F#m
ใจ เมื่อ
G
เธอต้องมีน้ำ
A
ตา 
D
เห็นเธอเสีย
F#m
ใจ ให้
G
ใครบางคนของ
A
เธอ

คนที่เธอ
Bm
รัก เขาคน
D
นั้น ไม่
G
เคยจะมาใส่
A
ใจ ถูกทำ
Bm
ร้าย หัว
F#m
ใจ ทุก
G
วันซ้ำซ้ำอย่าง
A
นั้น


D
กับฉันคน
F#m
นี้   ก็
G
เป็นแค่คนปลอบ
A
ใจ 
D
ที่เธอระ
F#m
บาย ฉัน
G
ทำได้เพียงรับ
A
ฟัง

คนที่เธอ
Bm
รัก เขาคน
D
นั้น เขา
G
ทำร้ายเธอเท่า
A
ไร คนที่เธอ
Bm
รัก เขาแทบ
F#m
ตาย แต่
G
เธอจะตายเพราะ
A
เขา


** 
D
แล้วเขาคน
F#m
นั้นจะรู้หรือ
G
เปล่า ว่าเธอ
A
รอเขาอยู่ตรง
D
นี้

แล้วใครบาง
F#m
คนที่เธอรู้
G
สึกดี วัน
A
นี้เขาอยู่ที่
Bm
ไหน

เหนื่อย
A
ล้ามานานเกิน
G
ไปหรือเปล่า ที่ปวด
F#m
ร้าวและต้องเสี
Em
ยใจ

เห็น
F#m
เธอต้องนอนร้อง
G
ไห้ รู้
A
ไหมมันเจ็บเหลือ
D
เกิน


ดนตรี : / D / D /


( ซ้ำ * , ** )


G
กับคนคนนี้ ที่มัน
F#m
รักเธอหมด
Bm
ใจ แต่ไม่
G
เคย พูด ไปให้เธอได้
D
รู้

G
เจ็บปวดแค่ไหน ที่
F#m
ฉันต้องทน
B
ดู คนที่
Em
ฉัน  
F#m
รัก ต้องเ
G
จ็บเพราะคนอย่าง
A
เขา


ดนตรี : / Bm / Bm /

ดนตรี : / G / G / A / A / Bm / Bm / G / G / D / D / A / A /


( ซ้ำ ** )


Bm
 
A
เธอ
G
รู้ไหม
F#m
 
Bm
 
A
เธอ
G
รู้ไหม เ
A
ธอรู้ไหม เธอรู้ไหม


ดนตรี : / Bm A / G A F# / Bm A / G A / Bm /

รวมผลงานเพลง ของ หนุ่ม กะลา

ฟังเพลงฟรี เขาจะรู้บ้างไหม