คอร์ดเพลง เนื้อเพลง เธอหมดใจ – หนุ่ย นันทกานต์ เพลงใหม่

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง เธอหมดใจ

เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง

เธอหมดใจ – หนุ่ย นันทกานต์

ดนตรี : / A / A /


A
 หลาย
Amaj7
ครั้งที่มองหน้า
F#m
เธอ    
E
 มันทำให้
D
ฉันรู้เ
C#m
สมอว่าเธอเป
Bm
ลี่ยนไป
E
 

 
รักเรา
A
ดูห่าง 
Amaj7
   ห่างไก
F#m
ล      
E
 และไม่
D
รู้จะทำอย่าง
C#m
ไรให้มันเหมือนเ
Bm
ดิม    
E
 

 
เพราะเธอ
A
คงเบื่อ
C#m
         
F#m
    เบื่อ
C#7
ฉัน    
F#m
แม้ทำทุกอ
C#7
ย่าง   
F#m
 แต่ที่เธอต้อง
E
การมันมากกว่า
A
นั้น


D
การกระทำข
E
องเธอ บอกว่า
C#7
เธอนั้นหมด
F#m
ใจ     
E
 จากกัน
D
ไปเพราะเธอเห็น
E
ใจคน
A
อื่น  
E
 


A
  ฉัน
Amaj7
รู้และพอเข้า
F#m
ใจ     
E
 คืนวันผ่าน
D
ไปรักก็ค
C#m
ล้ายจะดู
Bm
จืดจาง
E
 

 
รักเรา
A
คงจบ 
Amaj7
   หมดทา
F#m
ง       
E
 ที่จะ
D
รั้งดึงเธออีก
C#m
ครั้งให้มาเหมือนเ
Bm
ดิม     
E
 

 
เพราะเธอ
A
ใจอ่อน
C#m
         
F#m
   อ่อนไ
C#7
หว     
F#m
พบใครคนใ
C#7
หม่    
F#m
 ก็จะปันหัว
E
ใจให้ใครคน
A
นั้น


( ซ้ำ * )


ดนตรี : / F#m / F#mM7 / F#m7 / F#m6 / D / E /


A
  ฉัน
Amaj7
คิดทำความเข้า
F#m
ใจ     
E
 เหตุการณ์ผ่าน
D
ไปเตือนให้
C#m
ฉันทบทวน
Bm
เรื่องราว
E
 

 
ฉันเอง
A
ก็เจ็บ 
Amaj7
   ปวดร้า
F#m
ว       
E
 แต่ว่าฉันจะ
D
ลืมเรื่อง
C#m
ราวที่เศร้าเพราะเ
Bm
ธอ     
E
 

 
เพราะฉันก็เห
A
นื่อย
C#m
         
F#m
   อ่อน
C#7
ล้า     
F#m
รักเธอ
C#7
มากกว่า
F#m
 แต่ว่าเธอไม่เ
E
คยเห็นค่าของ
A
ฉัน


( ซ้ำ * )


D
คงจะมีสัก
E
วัน วัน
C#m7
ที่ฉันนั้นทำ
F#m
ใจได้ จะเป็น
D
วันสุดท้าย ที่
E
ฉันรักเ
A
ธอ


ดนตรี : / F#m / F#mM7 / F#m7 / F#m6 / D / E / A /

เจ้าของผลงานเพลง ของ หนุ่ย นันทกานต์

ฟังเพลง online เธอหมดใจ