คอร์ดเพลง เนื้อเพลง เธออยู่ไหน – หนุ่ย นันทกานต์ เพลงเก่าๆ

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง เธออยู่ไหน

เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง

เธออยู่ไหน – หนุ่ย นันทกานต์

ดนตรี : / A / F#m / D / E /


 
มันทุกข์
A
ใจ มันทร
F#m
มาน มันลน
D
ลาน แค่เพียงฉัน
E
ไม่เห็นเธอ

 
คิดถึง
A
เธอ เสมอ
F#m
ใจ แต่ทำ
D
ไม เธอไม่
E
แคร์

 
หรือ
A
เธอ ไม่สน
F#m
ใจ เธอมี
D
ใคร บอก
E
ฉันได้ไหมเธอ


 
เธออยู่
A
ไหน อยู่กับ
F#m
ใคร รู้บ้าง
D
ไหม ฉันรัก
E
เธอ

 
ฉันสุด
A
เหงา ฉันอ้าง
F#m
ว้าง ฉันเคว้ง
D
คว้าง เมื่อขาด
E
เธอ


 
เคยพบ
A
เจอ กันทุก
F#m
วัน เคยมี
D
กัน เธอกับ
E
ฉันนั้นเข้าใจ

 
เธอสัญ
A
ญา ไม่ร้าง
F#m
ไกล เลยฝาก
D
ใจ ไว้กับ
E
เธอ

 
แล้ว
A
เธอ ทำร้าย
F#m
กัน ไปจาก
D
ฉัน อย่าง
E
นั้นทำได้ไง


( ซ้ำ * )


F#m
 ทุกสิ่งที่เธอ
D
ต้องการ ฉันจะให้เธอ
F#m
ได้เจอ ทุกอย่างจะทำ
D
ให้เธอ ขอร้องแค่เธอก
E
ลับมา


ดนตรี : / A / B / D / A /

ดนตรี : / Bm / E / C#m / F#m / Bm / E /


( ซ้ำ * )


 
เธออยู่
A
ไหน 
F#m
  รักเธ
D
อ    
E
 สุดเห
A
งา  
F#m
         
D
 

E
เหงาแทบขาดใจเมื่อขาดเ
A
ธอ  
F#m
         
D
     
E
 เธออยู่
A
ไหน

เจ้าของผลงานเพลง ของ หนุ่ย นันทกานต์

ฟังเพลง สบายๆ เธออยู่ไหน