คอร์ดเพลง เนื้อเพลง เธอรู้หรือเปล่า – หนู มิเตอร์ เพลงชิวๆ

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง เธอรู้หรือเปล่า

เธอรู้หรือเปล่า – หนู มิเตอร์

เธอรู้หรือเปล่า
พี่เฝ้าแต่ปรารถนา
อยากจะอยู่ใกล้ขวัญตา
เหมือนดังทิวาคู่กับราตรี
อยากจะรัก
หวังใจใคร่ฝากไมตรี
อยากอุทิศ ชีพนี้
แด่เธอไว้เป็นเดิมพัน

เธอรู้หรือเปล่า
เป็นเงาติดตามนวลนาง
อยากจะจูบแก้มสองปราง
สองบัวสล้างเหมือนดั่งใจฝัน
พี่คลั่งไคล้
เหมือนดังกระต่ายหมายจันทร์
มอบชีวีพี่นั้น
น้องจงโปรดได้ปราณี
หากพี่ขาดเธอ
พี่คงสิ้นสุขทั้งชาติ
เหมือนแดนฟ้าขาด
ดวงเดือนและดวงสุรีย์
หากน้องไม่รัก
น้องจงได้สงสารพี่
น้องไม่ไยดี
ก็ควรจะมีเมตตา

เธอรู้ไหมว่า
เวลาที่ผ่านเลยไป
พี่คอยเจ้าเผยใจ
เหมือนคนเป็นไข้ที่รอคอยยา
หากว่าน้อง
เฉยเมยไม่เอ่ยวาจา
พี่คงช้ำ กว่าฟ้า
นิราศขาดเดือนและดาว

หากพี่ขาดเธอ
พี่คงสิ้นสุขทั้งชาติ
เหมือนแดนฟ้าขาด
ดวงเดือนและดวงสุรีย์
หากน้องไม่รัก
น้องจงได้สงสารพี่
น้องไม่ไยดี
ก็ควรจะมีเมตตา

เธอรู้ไหมว่า
เวลาที่ผ่านเลยไป
พี่คอยเจ้าเผยใจ
เหมือนคนเป็นไข้ที่รอคอยยา
หากว่าน้อง
เฉยเมยไม่เอ่ยวาจา
พี่คงช้ำ กว่าฟ้า
นิราศขาดเดือนและดาว

เจ้าของผลงานเพลง โดย หนู มิเตอร์

ฟังเพลง เธอรู้หรือเปล่า