คอร์ดเพลง เนื้อร้องเพลง อโศกรักสลักใจ – หยาด นภาลัย เพลงเพราะ

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง อโศกรักสลักใจ

อโศกรักสลักใจ – หยาด นภาลัย

..เพลง อโศกรักสลักใจ..
…..ดนตรี…..
..อโศกนี้
มีแดนแว่นแคว้นดวงมาลย์
ข้าครองรักยั่งยืนนาน
จำหลักวิญญานด้วยดวงชีวา..
ก่อกำแพงใจ
กั้นไว้รายรอบอาณา
สร้างสรรพารา
ไว้รอคอยท่าวาสิฎฐี..
ชาตินี้ชีวีข้าพลีสังเวย
ไม่ยอมรักอื่นชื่นเชย
อโศกเจ้าเอยโปรดจงปรานี..
อ้าองค์เทวัญ ข้านั้นมีคู่ชีวี
มอบรักภักดี แล้วมามีมาร
แกล้งผลาญหัวใจ
นางเอย อยู่แคว้นแดนไหน
ดวงใจของข้า
ข้ารอนแรมมา
สุดหล้าฟ้าไกล
ข้านี้ ขอจัดรถทองท่องไป
รับเจ้ามาไว้
ณ วังเวียงใจเป็นคู่เสน่หา..
อโศกนี้
มีแดนแว่นแคว้นวิไล
ข้ามีรักคู่หทัย
สถิตอยู่ในหว่างกลางอุรา
ข้าคอยจอมใจ
หวั่นไหวในห้วงวิญญาณ
เทพไท้เทวา
พระแม่คงคาจงโปรดเห็นใจ..
…..ดนตรี…..
..นางเอย อยู่แคว้นแดนไหน
ดวงใจของข้า
ข้ารอนแรมมาสุดหล้าฟ้าไกล
ข้านี้ ขอจัดรถทองท่องไป
รับเจ้ามาไว้
ณ วังเวียงใจเป็นคู่เสน่หา
อโศกนี้
มีแดนแว่นแคว้นวิไล
ข้ามีรักคู่หทัย
สถิตอยู่ในหว่างกลางอุรา
ข้าคอยจอมใจ
หวั่นไหวในห้วงวิญญาณ
เทพไท้เทวา
พระแม่คงคาจงโปรดเห็นใจ..

เจ้าของผลงานเพลง ของ หยาด นภาลัย

ฟังเพลง online อโศกรักสลักใจ