เนื้อร้อง คอร์ดเพลง อาจจะเป็น – ออกัส เพลงใหม่ล่าสุด

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง อาจจะเป็น

เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง

อาจจะเป็น – ออกัส

ดนตรี : / A E / Dmaj7 / A E / F#m Dmaj7 /


A
เมื่อใ
E
ดหัวใ
Dmaj7
จเราต่างโหยหา
A
รักจะ
E
มาเมื่อ
F#m
ไร  
Dmaj7
 

A
ถามตัวเ
E
องไม่เ
Dmaj7
จอคำตอบคำไหน
A
เหมือนดั่งใ
E
จเราต้อง
F#m
การ  
Dmaj7
 

A
ฉันจึงลอ
E
งค้น
Dmaj7
หาในสิ่งที่ไม่รู้
A
เพื่อจะ
E
ดูให้เข้า
F#m
ใจ  
Dmaj7
 

A
แล้วผ่านไ
E
ปหลา
Dmaj7
ยปีไม่มีทางไหน
A
เป็นดั่งใ
E
จเรามอง
F#m
หา  
Dmaj7
 


Dm7
เหมือนบางที
C#m7
เดินหลงท
Cm7
างกลาง
Bm7
คน ปะป
E
นในฝูงชนไม่รู้
F#m
ตัว

กลัวใ
C#m7
จกลัวบาง
Cm7
ทีสาย 
Bm7
ไป   
Esus4
 
E
 


** 
A
อาจจะเป็นสายล
E
มที่เพียง
Dmaj7
พัดมา  
A
อาจจะเป็นเมฆ
E
ลอยอยู่บ
Dmaj7
นฟ้า

F#m
แต่จะเป็นเช่น
C#m7
ไรยังมีฉั
Cm7
นเฝ้าคอย
Bm7
ตั้งตาว่าวันหนึ่
Dmaj7
งรักจะมาให้เ
E
จอจริงรึ
Amaj7
เปล่า


ดนตรี : / A E / Dmaj7 / A E / F#m Dmaj7 /


A
เหมือนได้
E
ยินหลาย
Dmaj7
คนเคยบอกกับฉัน
A
ว่าสักวั
E
นเราต้อง
F#m
เจอ  
Dmaj7
 

A
เพราะผู้ค
E
นค้น
Dmaj7
หากันเองอยู่เสมอ
A
ฉันต้องเจ
E
อในซัก
F#m
วัน  
Dmaj7
 

A
แต่ฉันก็
E
ยังไม่
Dmaj7
แน่ใจในคำนั้น
A
เพราะไม่
E
รู้ว่าวัน
F#m
ไหน 
Dmaj7
 

A
แล้วถ้าวันนึ
E
งเค้า
Dmaj7
มาแล้วไป มีอีกไ
A
หมที่เค้าจะก
E
ลับมาอีก
F#m
ครั้ง  
Dmaj7
 


Dm7
หรือคน
C#m7
ที่เขารักเรา
Cm7
ทั้งหัวใ
Bm7
จ อาจเ
D
ดินผ่านไปนา
E
ทีที่ผ่
F#m
านมา

ใครบ
C#m7
างคนที่ส
Cm7
บสายต
Bm7
า   ไม่
Bsus4
รู้ว่าวันข้างหน้าอาจเป็นเข
E
าดูแลตลอดไป


( ซ้ำ ** )


วันหนึ่
Dmaj7
งรักจะมาให้เจ
E
อจริงหรื
F#m
อเปล่า


ดนตรี : / A E / Dmaj7 / A E / F#m Dmaj7 / ( 2 ครั้ง )


( ซ้ำ * , ** )


วันหนึ่
Dmaj7
งรักจะมาให้เจ
E
อจริงรึเ
F#m
ปล่า วันหนึ่
Dmaj7
งรักจะมาให้เจ
E
อจริงหรือเ
F#m
ปล่า

วันหนึ่
Dmaj7
งรักจะมาให้เจ
E
อจริงห
Dmaj7
รือเปล่า


ดนตรี : / A E / Dmaj7 / A E / F#m Dmaj7 / A E / Dmaj7 / A E / F#m /

รวมผลงานเพลง นักร้อง ออกัส

ฟังเพลงสด อาจจะเป็น