เนื้อเพลง คอร์ดเพลง อาจเพราะเธอ – อาร์มแชร์ เพลงใหม่

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง อาจเพราะเธอ

เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง

อาจเพราะเธอ – อาร์มแชร์

D
โลกใบไหน จะทำให้ตัวฉันมี
Bm
กะใจ จะเดินออก พบใ
Em
ครต่อใคร อย่างเป็นสุขใจ 
Gm6
เท่าใบนี้


D
ท้องถนน
Bm
ายและขวา ตึกสูงเสียดฟ้า รถ
Em
ราผ่านมา จะมองทางไหนก็เ
Gm6
ข้าที่


** 
Bm
 
E
คุ้นตา 
Bm
  กลับดู
E
สวยในวันนี้
G
 มีอะไรทำ
D
ให้แตกต่าง
Em
 ดลบันดาลให้
A
ฉัน พบความสดใส


*** 
 
อาจเพราะเธ
D
อ ( คนที่ฉั
G
นเจอ ) ได้พบเ
D
ธอ ( คนที่
G
เลิศเลอ ) สิ่งที่เ
Em
จอ คือโลกใ
G
หม่ ที่ดีงาม
A
 


ดนตรี : / D G / C#m A / Bm A / G A /

ดนตรี : / D G / Bm A / C#m A / Bm A /


( ซ้ำ * , ** , *** , *** )


Bm
เธอใช่ไหม ที่ทำให้ตัวฉัน 
D
มีแต่วัน และคืนที่สดใส 
Bm
เธอใช่ไหม ที่ทำให้ตัวฉัน 
D
มีแต่วัน และคืนที่สดใส

Bm
มองทางไหน ก็
G
งามจับใจ ทั้ง
D
ขวาและซ้าย จะเ
A
ดินออกไป

Bm
พบใครต่อใคร 
G
อย่างเป็นสุขใจ เพราะ
D
เธอใช่ไหม 
A
ที่ทำให้ตัวฉัน มีแต่วัน และคืนที่สดใส


( ซ้ำ ** , *** , *** )


ดนตรี : / D /

เจ้าของผลงานเพลง โดย อาร์มแชร์

ฟังเพลง ออนไลน์ 24 ชั่วโมง อาจเพราะเธอ