เนื้อเพลง คอร์ดเพลง เข้าใจและยอมรับ – อาร์มแชร์ เพลงใหม่ๆ

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง เข้าใจและยอมรับ

เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง

เข้าใจและยอมรับ – อาร์มแชร์

ดนตรี : / E / C#m / F#m / F#m / ( 3 ครั้ง )


E
ลมช่วยพัดพาสู่ความฝัน 
A
วันที่สวยงามตามใจฉัน 
E
วันที่มีเธออยู่เคียงกัน 
A
คงไม่มีวันจะเปลี่ยนไป


 
หากวัน
C#m
นั้น ถ้าเราได้เ
F#
ข้าใจ เปลี่ยนแปลง ก็จะ
A
พบกับความผูกพัน ที่แ
E
สนดี

 
วัน
C#m
นี้ หากเธอไม่มี
F#
ใคร หากเธออยากจะ
A
คิดเปลี่ยนใจ


** 
C#m
เหมือนว่าเธอ
A
มอง ว่า
E
มันไม่สำคั
B
ญ แต่
C#m
ฉันว่าก็
A
ดี อยู่แล้ว
E
     
B
 

C#m
แม้ว่าเรามอ
A
ง ต่างกัน
E
ไปเสียบ้า
B
ง แต่วัน
F#m
นั้น ถ้าเรา
A
สองเข้าใจและยอมรับ


ดนตรี : / E / C#m / F#m / F#m / ( 2 ครั้ง )


( ซ้ำ * , ** )


ดนตรี : / E / C#m / F#m / F#m / ( 2 ครั้ง )

ดนตรี : / C#m / F# / A / E / C#m / F# / A / A /

ดนตรี : / E / C#m / F#m / F#m / ( 8 ครั้ง )/ E /

เจ้าของผลงานเพลง ของ อาร์มแชร์

ฟังเพลง สบายๆ เข้าใจและยอมรับ