เนื้อเพลง คอร์ดเพลง เซย์ อิต นาว (Say It Now) – อาร์มแชร์ เพลงใหม่ล่าสุด

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง เซย์ อิต นาว (Say It Now)

เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง

เซย์ อิต นาว (Say It Now) – อาร์มแชร์

ดนตรี : / F / F / C / C / Dm / Am / Bb / Bb /


F
กว่าคุณจะเจอกับคนที่
C
รู้ใจ ที่เข้าใจกันทุก
Dm
อย่าง
Am
 คนคน
Bb
นั้นที่ฝันจะเจอมาแสนนาน

F
กว่าคุณจะเจอสักคนไม่ง่
C
ายดาย ต้องหากันนานเท่า
Dm
ไหร่  
Am
กว่าจะ
Bb
พบเขาในชีวิตนึง


Dm
ช้าไม่ไ
C
ด้ วันและ
Bb
คืนมันผ่านไปเร็วนะ
Am
  อย่า
Gm
รอจนส
Bb
าย 
C
 


** 
(
F
ow ) บอกดัง ดั
Dm
ง บอกให้เ
Gm
ขาฟัง ( บอกว่า
C
รักให้คนของคุณได้รู้ )

F
อย่าไป
Dm
รอ บอกวัน
Gm
นี้เลย ( บอกว่ารั
C
กในวันที่เขาอยู่ข้างคุณ )

F
บอกดัง
Dm
ดัง บอกให้
Gm
เขาฟัง ( บอกว่ารั
C
กโดยไม่ต้องคิดมากมาย )

F
จะรออ
Dm
ะไร แค่บอกว่า
Gm
รักไป บอกวัน
C
นี้ในวันที่เขาอยู่รับฟัง


ดนตรี : / F / F / C / C / Dm / Am / Bb / Bb /


F
ไม่มีอะไร อะไรที่
C
แน่นอน พรุ่งนี้จะเป็นเช่
Dm
นไร  
Am
 แค่ตอ
Bb
นนี้ที่พอจะมั่นใจ


( ซ้ำ * , ** )


ดนตรี : / Bb / C / Dm / Dm / Bb / Gm / C / C /


( ซ้ำ * , ** )


F
บอกดัง
Dm
ดัง บอกให้
Gm
เขาฟัง (
C
say it now )
F
อย่าไป
Dm
รอ บอกวัน
Gm
นี้เลย (
C
say it now )

F
บอกดัง
Dm
ดัง บอกให้เ
Gm
ขาฟัง (
C
say it now )
F
จะรออ
Dm
ะไร แค่บอกว่า
Gm
รักไป (
C
say it n
F
ow )

ศิลปิน ของ อาร์มแชร์

ฟังเพลง online เซย์ อิต นาว (Say It Now)