คอร์ดเพลง เนื้อเพลง อย่าลืมยา-กลาย – อาเล็ก เพลงเพราะๆ

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง อย่าลืมยา-กลาย

อย่าลืมยา-กลาย – อาเล็ก

.ไหล ลงมาจากภูเขาหลวง
ห้วง ธาราปู่ย่าบอกกล่าว
ลำน้ำแห่งนี้
มากมีหลากหลายเรื่องราว
ผู้แก่แม่เฒ่า
เคยเล่าเรื่องของคลองกลาย
.คนชะแลแม่น้ำชรา
หนังลุงโนราห์
คุณค่าเริ่มเสื่อมสลาย
รำวงงานบุญ
เจือจุนร่วมร้องรำร่าย
หนังจอสุดท้าย
หายไปพร้อมใจของเธอ
โอ แม่ยอดยาจือ
ดั่งคืนเดือนมืด
ยา-กลายก็หาไม่เจอ
ถามปู่เขาหลวง
อยากทวงสัญญาจากเธอ
คืนวันคิดถึงเสมอ
ฝากลมบอกเธอจากใจ
.ลุ่ม น้ำกลายยังมีเขาหลวง
ห้วง ธารายังคงรินไหล
ขอเธอกลับมา
กราบวอนพรพ่อท่านกลาย
แม่ยอดยาใจ
อย่าไปเหมือนใบยาจือ
..ดนตรี…
โอ แม่ยอดยาจือ
ดั่งคืนเดือนมืด
ยา-กลายก็หาไม่เจอ
ถามปู่เขาหลวง
อยากทวงสัญญาจากเธอ
คืนวันคิดถึงเสมอ
ฝากลมบอกเธอจากใจ
.ลุ่ม น้ำกลายยังมีเขาหลวง
ห้วง ธารายังคงรินไหล
ขอเธอกลับมา
กราบวอนพรพ่อท่านกลาย
แม่ยอดยาใจ
อย่าไปเหมือนใบยาจือ

เจ้าของผลงานเพลง ของ อาเล็ก

ฟังเพลง ยูทูป อย่าลืมยา-กลาย